Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. spalio 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-989.

NUSPRĘSTA:

1. Vadovaujantis Seimo statuto 137 str. 3 d. nuspręsta šio įstatymo projekto nesvarstyti, o pasirinkti svarstyti Vyriausybės pateiktą įstatymo projektą Nr.IXP-989A (pritarta bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-989(A).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1022.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką iki dėl šio įstatymo projekto savo išvadas Seimui pateiks Vyriausybė.

 

4.SVARSTYTA:

Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymo projektas IXP-986.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Greičiūnas.

 

5.SVARSTYTA:

Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1018 svarstymo parengiamųjų darbų.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2001 m. spalio 17 dienos.

 

6-8.SVARSTYTA:

Dėl Prekybos įstatymo ir LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo įgyvendinimo" pripažinimo netekusiais galios" įstatymo projekto IXI-1019, Alkoholio kontrolės įstatymo 4 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXI-1020, Įmonių rejestro įstatymo 10(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXI-1021 svarstymo parengiamųjų darbų.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Vilką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2001 m. spalio 17 dienos.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcizų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo panaikinimo ir Akcizų įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1026 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos " projekto IXP-534 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Uspaskich, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

11-14.SVARSTYTA:

Pasirengimas Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-915, Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-916, Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-915(A), Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-916(A) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, A.Vazbį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

Taip pat vyko Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-782, Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-783 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas