Lietuvos Respublikos Seimas

BFK 2001 10 10 d. posėdis

 

  1. Apsvarstytas Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo projektas IXP-860.
  2. Įstatymo projekto tikslas - patikslinti lėšų šaltinius valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir priskirtai (ribotai savarankiškai) savivaldybių funkcijai - vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimui (numatoma finansuoti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamą Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką)- finansuoti, patikslinti vykdomus savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų struktūrų skirtumų išlyginimus tarp savivaldybių.

   Pritarta beveik visoms Teisės departamento pastaboms ir pasiūlymams.

   Komitete pritarta Seimo nario Alg.Butkevičiaus pasiūlymui, kad:

   "Pereinamajam dvejų metų laikotarpiui valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektuose numatomos atitinkamo dydžio bendrosios dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui tų savivaldybių, kurių 2002 ir 2003 biudžetiniams metams prognozuojamos palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis pajamos didėja daugiau negu 7 procentai, palyginti su 2001 metų prognozuojamomis pajamomis. Šios kompensacijos, viršijančios 7 procentų pajamų didėjimą, valstybės biudžetui grąžinamos iš savivaldybių biudžetų”

   Pritarta Seimo nario A.Bauros pasiūlymui:

   " Pereinamajam dviejų metų laikotarpiui valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektuose numatomos atitinkamo dydžio valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybėms padengti iki 70 100 procentų 2002 ir 2003 biudžetiniams metams prognozuojamų palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis pajamų mažėjimą, jeigu jis didesnis negu 3 procentai, palyginti su 2001 metų prognozuojamomis pajamomis;”

   Pritarta Seimo nario G.Šivicko pasiūlymams:

   "Pakeisti Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlio ,,Savivaldybių biudžetams skiriamos fizinių asmenų pajamų mokesčio dalys (procentais)” Kauno miesto savivaldybei vietoje skaičiaus ,,73” įrašant skaičių ,,74” ir Ignalinos miesto savivaldybei vietoje skaičiaus ,,70” įrašant skaičių ,,78”.

   Pritarta Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto kai kuriems pasiūlymui:

   Naujosios redakcijos įstatymo ( toliau- redakcijos) 3 str. vartojamą mokesčių administratoriaus pavadinimą suderinti su Mokesčių administravimo įstatymo 9 ir 16 straipsniuose vartojama sąvoka.

   Nuspręsta:

   Bendru komiteto narių sutarimu pritarta iniciatorių pateiktam ir komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo teisės departamento, Seimo narių A. Bauros, A. Butkevičiaus, G. Šivicko bei Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pastabas ir pasiūlymus.

  3. Apsvarstytas Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projektas IXP-941(3).
  4. Nuspręsta:

   Pritarti įstatymo projektui IXP-941 (3*), redaguojant 3 straipsnio 4 punktą: ,,Kai supirkimo vietos steigiamos kituose miestuose, rajonuose, jų steigimo adresas turi būti suderintas su atitinkamomis savivaldybėmis ir įrašomas į licenzijas".

  5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-1026

Akcizų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo panaikinimo ir Akcizų įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/

IXP-534

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/

IXP-915

Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/

IXP-916

Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/

IXP-915A

Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/

IXP-916A

Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/

IXP-896(2)

Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio pakeitimo bei papildymo ir 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/

IXP-1018

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

A.Plokšto R.Palaitis /A.Mikalauskas/

IXP-790

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/
Naujausi pakeitimai - 2001 10 10.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas