Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-10-10

Komitetas 2001-10-10 posėdyje svarstė Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio 2, 3 dalių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-620 ir Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 11 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-621. Posėdyje dalyvavo Seimo narys E.Masiulis. Įstatymų projektų tikslas – panaikinti nelogišką ir iracionalų Valstybės tarnybos sistemos siejimą su piliečių karo prievolės teisės ir pareigos užtikrinimu. Dabartinė situacija, kai, norint įsidarbinti valstybės tarnybos sistemoje, reikia pateikti dokumentus, įrodančius atliktą arba pateisinančius neatliktą privalomąją pradinę karo tarnybą, yra netiesioginis valstybės tarnybos militarizavimas. Komitetas pritarė įstatymų projektams, 5 Seimo nariams balsavus už ir 1 – prieš.

Dalyvaujant Seimo nariams A.V.Indriūnui ir V.Popovui, Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai V.Karklelienei, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pavaduotojams A.Anušauskui ir V.Matkevičiui, Komitetas svarstė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro prašymus dėl lėšų skyrimo Ypatingojo archyvo remonto darbams užbaigti, išklausė informaciją apie Centro darbuotojų darbo sąlygas, patalpų remonto eigą ir kitas problemas.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas