Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 08 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas nusprendė tęsti Saugomų teritorijų įstatymo (naują redakciją) IXP-762(2) projekto svarstymą kitame posėdyje š.m. spalio 10 d.

Komitetas svarstė Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimą dėl Seimo jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo IXP-800(2). Nuspręsta siūlyti iniciatoriams tobulinti Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimo dėl Seimo jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nuostatus, vengiant nebūdingų komisijoms funkcijų, kurios dubliuoja Vyriausybės bei atitinkamų institucijų darbą.

Komitetas svarstė Skuodo savivaldybės mero raštą dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo. Po diskusijų nuspręsta: prašyti Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Savivaldybių Asociacijos pateikti savo pasiūlymus dėl Mokesčio už aplinkos teršimą paskirstymo tarp savivaldybių naujos tvarkos; siūlyti Aplinkos ministerijai, įtraukiant ir Skuodo savivaldybės atstovus, atlikti tyrimus Mažeikių naftos įmonės teršimo įtakai Skuodo savivaldybės teritorijoje ir pateikti savo išvadas komitetui.

Po svarstymo Dėl medžioklės įstatymo būtinumo ir koncepcijos, nuspręsta iš esmės pritarti Medžioklės įstatymo būtinumui ir sudaryti prie Aplinkos apsaugos komiteto projekto ruošimo darbo grupę, įtraukiant Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Aplinkos, Žemė ūkio ministerijų atstovus, mokslininkus.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 10.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas