Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.10.08 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstė:

- Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1024 ir pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui.

- Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-783 ir nutarė svarstymą atidėti iki bus priimtas Kelių įstatymo projektas.

- Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-782 ir nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti jį atsižvelgiant į Teisės departamento, LSA ir Komiteto posėdžio metu pareikštas pastabas ir pasiūlymus.

- Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-860 ir nutarė: pritarti iš esmės įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui:

    1. atsižvelgti į Lietuvos savivaldybių asociacijos, Kupiškio, Zarasų, Birštono bei Širvintų rajonų savivaldybių pasiūlymus, kuriems pritarė Komitetas posėdžio metu;
    2. 3 straipsnyje vartojamą mokesčių administratoriaus pavadinimą suderinti su Mokesčių administravimo įstatymo 9 ir 16 straipsniuose vartojama sąvoka;
    3. suderinti tarpusavyje įstatymo 10 straipsnio 4 ir 5 dalis su 5 straipsnio 3 dalimi, išbraukiant žodžius “arba paimamos iš savivaldybių biudžetų atitinkamos sumos”.

4) 10 straipsnio 5 d. 2 p. papildyti norma, nurodančia instituciją, kuri nustatytų valstybės institucijos, įstaigos ir savivaldybės pajamų ir išlaidų pasikeitimų dydžių derinimo tvarką.

5) išnagrinėti Visagino savivaldybės 2001-10-02 raštą Nr. 03-03-1681.

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10,15, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-411 ir priėmė protokolinį sprendimą kreiptis į Seimo frakcijas dėl politinio sprendimo šiuo klausimu priėmimo.

- Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-414 ir nutarė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

- Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-415 ir pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Papildomai svarstė :

- Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-679 ir jam pritarė.

Pasirengė svarstyti:

Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 11 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimo įstatymo projektą IXP–621 ir kartu teiktŕ IXP–620. Komiteto išvadų projekto rengėjais nusprendė paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Klemensą Rimšelį.

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP–965. Komiteto išvadų projekto rengėjais nusprendė paskirti Alvydą Ramanauską ir Eligijų Masiulį.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 10.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas