Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. spalio 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo projekte numatyto įstatinio kapitalo ir prievolių (įsipareigojimų) paskirstymo tarp naujai steigiamų akcinių bendrovių" projektas IXP-1013.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 10 komiteto narių).

2. Komiteto paskirta pranešėja K.D.Prunskienė.

2.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas IXP-800(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui ir komiteto išvadai (pritarta bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

3.SVARSTYTA:

Seimo narių G.Šivicko ir K.Kuzmicko pasiūlymai Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-494(4).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario G.Šivicko pasiūlymams Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-494(4) ("už" balsavo 1, "prieš" - 4, "susilaikė - 7 komiteto nariai).

2. Nepritarti Seimo nario K.Kuzmicko pasiūlymams Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-494(4) ("už" - , "prieš" balsavo 10, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

 

4. SVARSTYTA:

Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymo projektas IXP-986.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 08.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas