Lietuvos Respublikos Seimas

2001-10-08

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, spalio 8 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 metų Antrojo protokolo ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1029, kurį pristatė Krašto apsaugos viceministras Povilas Malakauskas bei Komiteto narys Egidijus Vareikis. Įstatymo projektui, po svarstymo, komiteto nariai pritarė vienbalsiai.

Su antruoju klausimu supažindino Užsienio reikalų viceministras Oskaras Jusys bei Komiteto narys Jonas Čekuolis. Po šio klausimo aptarimo Komiteto nariai pritarė diplomatinių santykių užmezgimui su Afrikos valstybėmis: Angolos Respublika, Centrinės Afrikos Respublika, Komorų Federacine Islamo Respublika, Kongo Demokratine Respublika, Kongo Respublika, Nigerio Respublika, Pusiaujo Gvinėjos Respublika bei Ruandos Respublika.

Paskutiniuoju šios dienos Komiteto svarstytu klausimu tapo Lietuvos Respublikos Seimo pareiškimo dėl JAV ir Sąjungininkų karinių veiksmų prieš teroristus projektas, kuriam buvo pritarta bendru sutarimu. Pareiškime išreiškiamas Lietuvos Respublikos Seimo pritarimas JAV ir Sąjungininkų veiksmams bei karinėms operacijoms, kuriomis siekiama likviduoti pagrindinius terorizmo židinius. Taip pat išreiškiama viltis, jog šios operacijos pasieks galutinį tikslą ir sunaikins tarptautinio terorizmo pamatus, sukurs sąlygas civilizuotam valstybių tarpusavio bendravimui.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 08.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas