Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO PIRMININKO SVEIKINIMAS MOKYTOJAMS

 

2001 spalio 5

Mieli Mokytojai,

Gerbiami švietimo darbuotojai Lietuvos savivaldybėse,

Nuoširdžiai Jus sveikiname Mokytojo dienos proga! Jūsų kūrybinis darbas - kelrodis į naujos, kultūringos ir išsilavinusios tautos ateitį. Ji priklauso jaunimui - Jūsų mokiniams!

Ugdykite auklėtinių sąmonėje grožio ir doros idėjas, šiuolaikišką požiūrį į verslą, laisvalaikį, iniciatyvą, politiką. Ugdykite norą aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje, valstybės valdyme.

Žmogus ne tik pinigų turtingas; dalinkite ir mokykite dalinti žinias, sukauptą patirtį savo mokiniams, ir jiems bus lengviau integruotis į naują demokratišką visuomenę, surasti prasmingą vietą savo gyvenimuose, savo darbuose.

Tikėkime - bus geriau! Nugalės nauji sumanymai, protas, išmintis!

Artūras Paulauskas,

Seimo Pirmininkas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 05.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas