Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 03 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) IXP-762(2) projekto rengėjai pristatė jau pakoreguotą pagal komiteto narių, Kultūros ministerijos, Paminklosaugos komisijos, nevalstybinių organizacijų pareikštas pastabas ir pasiūlymus. Nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki š.m. spalio 8 d.

Komitetas iš esmės pritarė Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-413(3) ir nusprendė kartu su šiuo įstatymu teikti Statybos įstatymo (nauja redakcija) įsigaliojimo įstatymo projektą, kuriame bus numatytos Statybos įstatymo įsigaliojimo datos ir pavedimai Vyriausybei dėl teisės aktų parengimo, būtinų Statybos įstatymo įsigaliojimui.

Po svarstymo buvo pritarta Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-414, Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-415 ir Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-416 projektams.

Po svarstymo Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-417 nuspręsta nepritarti, nes šiuo metu Vyriausybėje jau rengiama nauja Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo redakcija.

Komitetas nusprendė nepritarti Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-418, nes mano, kad netikslinga keisti šiuo metu galiojančią įstatymo redakciją.

Po svarstymo Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo kai kurių straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto IXP-125(3), nuspręsta siūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui daryti svarstyme pertrauką, kurios metu Vyriausybės sudarytos darbo grupės įvertintų pastabas ir pasiūlymus ir pateiktų konsoliduotą Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo naują redakciją.

Komitetas po svarstymų pritarė Teisė departamento siūlymams ir pastaboms Dėl Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (IXP-343(4).

Komitetas pritarė Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projektui IXP-941 (3*), tačiau siūlo pagrindiniam komitetui keisti įstatymo įsigaliojimo datą 2002 m. gegužės 1 d. į 2001 m. sausio 1 d.

Komitetas pritarė visoms Teisės departamento pastaboms bei daugumai seimo nario Egidijaus Klumbio pasiūlymų Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektui IXP-692(3).
Naujausi pakeitimai - 2001 10 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas