Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001 spalio 1 d.posėdį

2001 spalio 1d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, dalyvaujant Kupiškio rajono merui Leonui Apšegai; Vidaus reikalų viceministrui Algirdui Astrauskui; Žemės ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus vedėjui Silvijui Dangveckui; “Savivaldybių žinių“ atstovui Rimantui Lazdynui; Vidaus reikalų ministro patarėjai Jūratei Ladauskaitei; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojai Jelenai Liashovskajai; Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininkui Edmundui Markevičiui; Žemės ūkio viceministrui Kaziui Maskvyčiui; Vilniaus apskrities viršininkui Gediminui Paviržiui; Seimo narei Kazimierai Prunskienei; Kietaviškių seniūnui Henrikui Petrauskui; Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojui Andrejui Paberaliui; Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo departamento direktoriui Pauliui Skardžiui; Širvintų rajono savivaldybės merui Vytui Šimonėliui; Lietuvos savivaldybių Asociacijos Administracijos direktoriui Sigitui Šiupšinskui; Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui; Kaišiadorių rajono savivaldybės merui P.Zaveckui svarstė Vietos savivaldos įstatymo 8, 17 ir 19 straipsnių papildymo įstatymo projektą ir jį lydinčius įstatymų projektus (IXP-353-362).

Nuspręsta: 1. Svarstyme daryti pertrauką.

2. Prašyti Vidaus reikalų, Aplinkos, Žemės ūkio ir Susisiekimo ministerijų iki lapkričio 1dienos, atsižvelgiant į Vyriausybės programą, peržiūrėti ministerijų, apskričių bei kitų valstybinės valdžios institucijų funkcijas ir realiai spręsti kurias jų perduoti savivaldybėms kartu parengiant įstatymų projektus (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1024 ir nusprendė:

Projekto išvadų rengėjais paskirti Algimantą Indriūną, Alvydą Ramanauską, Klemensą Rimšelį bei Eligijų Masiulį (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-860.

Nuspręsta: Nedalyvavus Finansų ministerijos atstovams, svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-679.

Nuspręsta: 1. Svarstyme daryti pertrauką.

2. Prašyti Seimo Teisės departamento išvados ar atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 straipsnio reikalavimus pagal gyventojų peticiją teikiamas Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-679, kuriuo siūloma Liutonių kaimą priskirti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijai (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-999.

Nuspręsta: Svarstyme daryti pertrauką iki bus Teisės departamento ir papildomų komitetų išvados (bendru sutarimu).

Einamuose klausimuose buvo aptarti Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų laikinojo tiesioginio valdymo“ tobulinimo klausimai.

Nuspręsta: Prašyti Vidaus reikalų ministerijos iki lapkričio 1d. parengti šio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymą ( bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2001 10 02.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas