Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 01 d. BFK posėdis

 

 1. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo projekte numatyto įstatinio kapitalo ir prievolių (įsipareigojimų) paskirstymo tarp naujai steigiamų akcinių bendrovių" projektas Nr. IXP-1013.
 2. Seimo nutarimo projektu numatoma patvirtinti specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo projektą, kuriuo numatoma įsteigti keturias bendroves, numatyti įstatinio kapitalo ir prievolių (įsipareigojimų) paskirstymą tarp naujai steigiamų bendrovių.

  Nuspręsta pritarti Vyriausybės pateiktam nutarimo projektui (Nr. IXP-1013)

 3. Apsvarstytas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-141.

Įstatymo projekto tikslas - susieti valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį su minimalaus vartojimo prekių ir paslaugų kainų pasikeitimu.

Nuspręsta pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams patobulinti, kadangi įstatymo projektas nėra aiškus, įneša dviprasmybių.

3 Apsvarstytas įstatymo "Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 17 straipsnio papildymo projektas Nr. IXP-122.

Įstatymo projektu siūloma, kad Valstybės žiniose, kuriose skelbiami LR Seimo priimti įstatymai, po kiekvieno priimto įstatymo būtų patalpinta lentelė, kaip balsavo kiekvienas Seimo narys. Komiteto nariai nepritarė įstatymo projekto nuostatoms.

Nuspręsta, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas, nepritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui jį atmesti.

4 Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-858.

Nuspręsta pasiūlyti pagrindiniam Komitetui grąžinti Įstatymo projektą IXP-858 iniciatoriams tobulinti:

  1. iš esmės pritarti siūlomai nuostatai išplėsti privalomai valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų ratą ( 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto papildymas);
  2. nepritarti siūlymui tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkus ir tik vienuolyne dirbančius vienuolius išbraukti iš valstybės lėšomis valstybiniu socialiniu pensijų draudimu draudžiamų asmenų sąrašo ( 4 straipsnio 1 dalies 13 punktas);
  3. patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į į Seimo Teisės departamento išvadas;

4) atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2001-09-13 nutarimu Nr.IX-503 patvirtintoje Seimo III (rudens) sesijos darbų programoje Vyriausybė planuoja 2001 m. lapkričio mėnesį pateikti Seimui svarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriame bus nustatyta, kad individualių (personalinių) įmonių savininkai ir jiems Vyriausybės nustatyta tvarka prilyginti asmenys privalomai draudžiami visai valstybinei socialinio draudimo pensijai.

5. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-945.

Įvertinus tai, kad įstatymo projekto svarstymo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė pasiūlymą papildyti įstatymo projektą 4 straipsniu, įtvirtinant nuostatą, kad Valstybinio socialinio draudimo valdyba atleidžiama nuo delspinigių, priskaičiuotų Valstybinei ligonių kasai už laiku nepervestas surinktas privalomojo sveikatos draudimo įmokas, mokėjimo, pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui prašyti Vyriausybės pateikti išvadas dėl minėto pasiūlymo.

Nuspręsta pritarti pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam Komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas.

6. Apsvarstytas Audito įstatymo 47 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-913.

Įstatymo projekte numatoma, kad asmenims, iki šio audito įstatymo įsigaliojimo dienos Audito, apskaitos ir turto vertinimo institute išlaikiusiems bent vieną kvalifikacinį egzaminą, leidžiama laikyti likusius kvalifikacinius egzaminus Vyriausybės įgaliotoje institucijoje.

Nuspręsta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (Nr. IXP-913).

7. Nepritarta Tabako kontrolės įstatymo 7, 8 ir 20 straipsnių papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-280 ir Alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-281.

Komiteto nariai pasisakė prieš tai, kad galima sudaryti teisines sąlygas konfiskuotų tabako ir alkoholio produktų panaudojimui.

9. R.Vaicenavičius (Finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento direktorius) pristatė Lietuvos ekonominės programą (PEP) laikotarpiu iki stojimo į Europos Sąjungą.

10. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-1024

Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

V.Saulis E.Savickas /A.Brazdilienė/

IXP-747

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/

IXP-989

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas G.Vagnorius /T.Gražiūnas/

IXP-989A

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas G.Vagnorius /T.Gražiūnas/

IXP-860

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

Alg.Butkevičius E.Savickas /J.Alasevičienė/

IXP-1022

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas G.Vagnorius /T.Gražiūnas/

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 01.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas