Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001m. spalio 1 d. seminare “Nacionalinis žmogaus teisių veikimo planas tarptautinės HURIST programos kontekste ”

 

Mieli seminaro dalyviai ir svečiai,

 

Man malonu šiandien pradėti šį aktualų renginį, skiriamą itin svarbiai temai - žmogaus teisių stiprinimui.

Žmogaus teisės, tai sritis, kuri tik dabar įgauna aiškesnius metmenis ir palaipsniui vis giliau skverbiasi į mūsų visuomenės sąmonę.

Tai ne vienadienis procesas kuris staiga ima ir apverčia žmonių pasaulėžiūrą, pakeičia mąstymą iškart, kai tik pradedama apie tai plačiau diskutuoti.

Tačiau žingsnis po žingsnio ir rezultatai taps vis akivaizdesni. Kuo plačiau mes kalbėsime, diskutuosime apie žmogaus teises pačiuose įvairiausiuose kontekstuose, tuo daugiau šansų kad šis procesas bus spartesnis ir duos laukiamų rezultatų.

Faktai rodo, kad šiandien visuomenė dar mažai žino, kas yra tos žmogaus teisės, kaip jas reikia ginti, kokios mūsų pareigos ir kaip svarbu laikytis žmogaus teisių nuostatų.

Dažni pavyzdžiai, kuomet dar nesuvokiame, kad šios teisės yra pažeidžiamos, nežinoma kur reikėtų kreiptis, kad jos būtų apgintos, koks yra bendras demokratinės visuomenės žmogaus teisių supratimas.

Vienas pagrindinių teisinės valstybės bruožų yra žmogaus teisių gerbimas ir apsauga. Mūsų nepriklausoma valstybė dar skaičiuoja tik dešimtmetį, kuomet buvo išsivaduota iš totalitarinės santvarkos gniaužtų ir atsigręžta į žmogų kaip individualią vertybę.

Konstitucija skelbia, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, tačiau praktika rodo, kad dar nedaug žinome, kokios tos teisės ir kaip jas reikia ginti.

Užsienio ekspertai Lietuvoje neįžvelgia grubių žmogaus teisių pažeidimų ir tai džiugina, tačiau dar daug kur reikia ką taisyti ir tobulinti, jokiu būdu nepalikti savieigai.

Faktas, kad daugelis paprastų žmonių iš viso nesupranta žmogaus teisių sąvokos esmės rodo, kad privalo būti vykdomi du lygiagretūs procesai.

Visuomenė turi būti supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis šviečiama pačiais elementariausiais terminais, o tuo pat metu turi vykti ir gilesni tyrimai kuriais būtų plėtojama žmogaus teisių apsauga, rengiami konkretūs ir aiškus planai, pritaikyti Lietuvos visuomenei ir mūsų vertybinei sistemai.

Darbo Seime praktika rodo, kad įstatymus reikia rengti taip, kad prie jų nereikėtų sugrįžti, nebūtų bereikalingai švaistomas laikas, kai vėliau tenka vėl įstatymus taisyti.

Iš anksto turi būti numatyti visi šalutiniai faktoriai, nes nenumačius visų galimų pasekmių, niekais gali pavirsti ir pačios geriausios idėjos.

Žmogaus teisės yra itin jautri sritis ir pavyzdžiai, su kuriais mes susiduriame kone kasdien, byloja, kad aiškios ir vienalytės sistemos Lietuvoje dar nėra sukurta.

Aš pats praeitą savaitę inicijavau diskusiją, kurios tikslas buvo išanalizuoti vaiko teisių gynimo klausimus, vaikų apsaugą nuo smurto ir visų už tai atsakingų grandžių darbą.

Tačiau vaikų teisės yra tik viena žmogaus teisių sritis.

Tokias diskusijas, manau, pravartu rengti ir kitais žmogaus teisių pažeidimų Lietuvoje aspektais ir jose gimusias idėjas ir pasiūlymus išanalizuoti ir sukurti priemones, kurios užkirstų kelius tokiems pažeidimams.

Aš pats aktyviai domiuosi šia sritimi ir tikiuosi, kad mes dar ne vieną kartą susitiksime aptarti situacijos ir ieškoti reikiamų sprendimų.

Dabar galiu tik pasveikinti Jūsų pastangas kurti Lietuvoje žmogaus teisių apsaugos ir rėmimo planą, kuriame atsispindėtų mūsų šalies poreikiai ir prioritetai.

Lietuvoje jau atlikta daug tyrimų atskirose žmogaus teisių srityse ir valstybinių, ir visuomeninių institucijų iniciatyva.

Tačiau kol kas nebuvo detalaus bendro pobūdžio tyrimo, kuris visapusiškai įvertintų žmogaus teisių padėtį ir kurio pagalba šalyje būtų bandoma vieningai diegti gerai funkcionuojančią žmogaus teisių apsaugos sistemą.

Šis procesas turi būti vykdomas kryptingai ir pamatuotai, suderinus visų institucijų pasiūlymus ir surandant optimalius sprendimus.

Kviečiu Jus intensyviam darbui, geram tarpusavio bendradarbiavimui kuriant vertą pagarbos sistemą, kurią pritaikius galėtume pasakyti, kad žmogaus teisės Lietuvoje yra pirminis atskaitos taškas ir atraminis mūsų demokratinės visuomenės sėkmingo vystymosi garantas.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 01.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas