Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugų sistemos plėtros problemų

2001-09-26

 

Komitetas, š.m. rugsėjo 19 d. apsilankęs Druskininkų sanatorijose “Draugystė” ir “Nemunas” ir aptaręs sanatorinio gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugų sistemos plėtros problemas su Sveikatos apsaugos ministerijos, VLK atstovais, Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovais, Druskininkų ir Birštono merais bei kitais šių savivaldybių atstovais, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos įstaigų vadovais, nusprendžia:
1. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai kartu su apskričių viršininkais, Lietuvos savivaldybių asociacija bei Druskininkų, Birštono ir kitų kurortų savivaldybėmis iki š.m. spalio 20 d. apsvarstyti sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos, įskaitant ambulatorinę, paslaugų finansavimo ir prieinamumo problemas, įvertinti galimybes ligoniams gauti šias paslaugas ir peržiūrėti šių paslaugų teikimo, licencijavimo ir finansavimo tvarką
2. Siūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Sveikatos apsaugos ministerija iki š.m. spalio 20 d. apsvarstyti galimybes pakeisti invalidumo nustatymo ir ekspertizės tvarką bei kriterijus siejant tai su darbingumo netekimu arba jo atstatymu taikant reabilitacijos priemones ir galimus atitinkamų teisės aktų pakeitimus, taip pat apsvarstyti kompleksinės invalidų ir sunkių ligonių reabilitacijos tolesnės plėtros galimybes finansuojant iš Invalidų socialinės integracijos programų lėšų ir kitų šaltinių.
3. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m. spalio 20 d. peržiūrėti galiojančią sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos medicinos normą įvertinant ir natūralių kurortinių gydymo faktorių naudojimą bei ligonių siuntimo antirecidyviniam ir sveikatą grąžinančiam gydymui bei medicininei reabilitacijai indikacijas ir įvertinti šias paslaugas teikiančių įstaigų įskaitant reabilitacijos skyrius daugiaprofilinėse ligoninėse (šie skyriai visų pirma turėtų būti steigiami universitetinėse ir apskričių ligoninėse) atitikimą nustatytiems reikalavimams.
4. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai kartu su apskričių viršininkais ir Lietuvos savivaldybių asociacija bei sanatorijų asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis iki š.m.lapkričio 1 d. parengti sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos įstaigų restruktūrizavimo planą įvertinant ir apskričių bei kitose daugiaprofilinėse ligoninėse teikiamas medicininės reabilitacijos paslaugas ir, juo vadovaujantis, planuoti šių įstaigų teikiamų paslaugų apmokėjimą 2002 m.
5. Siūlyti Vidaus reikalų ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Turizmo departamentui iki š.m. spalio 15 d. inicijuoti Kurortų įstatymo projekto ir ilgalaikės kurortų plėtros strategijos rengimą.
6. Siūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ir Finansų ministerijoms išnagrinėti “Nemuno” ir kitų sanatorijų, priklausiusių Specialiam fondui veikiančioms ir naujai besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti, turto valdymo, apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu bei vėluojančių atlyginimų darbuotojams problemas ir galimus sprendimus iki š.m. spalio 15 d.
7. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai iki š.m. spalio 15 d. apsvarstyti kurortų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų teikimo sezoniškumo problemas ir atitinkamai peržiūrėti šių įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką kurortinio sezono metu.

 

 

Komiteto pirmininkas K. Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 10 01.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas