Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. rugsėjo 26 d. posėdis

Š.m. rugsėjo 26 d. Komiteto nariai K.Kuzmickas, J.Olekas, A.Klišonis, J.Matulevičius, V.Nekrašas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 m. rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-945. Komitetas minėto projekto svarstyme paskirtas papildomu. Svarstyme dalyvavo SODROS direktorius D.Prevelis, pavaduotoja Č.Zabulėnienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė A.Morkūnienė, Valstybinės ligonių kasos direktorius S.Janonis, direktoriaus pavaduotoja L.Puidokienė, Teisės skyriaus viršininkė V.Griškova. Komiteto narys A.Klišonis pateikė pasiūlymą – ligos ir motinystės draudimui lėšas padidinti iki 425854 tūkst. Lt, o lėšas, pervedamas į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, padidinti iki 375426 tūkst. Lt, atitinkamai mažinant išlaidas veiklos sąnaudoms. Komiteto balsavimo rezultatai: už Vyriausybės pateiktą projektą 2 – K.Kuzmickas ir J.Olekas, už projektą su Seimo nario A.Klišonio pateiktomis pastabomis 2 – A.Klišonis ir J.Matulevičius. V.Nekrašas balsavime nedalyvavo. Komitetas nusprendė pritarti Vyriausybės pateiktam projektui. Komiteto pranešėju paskirtas K.Kuzmickas.

Komitetas kaip papildomas apsvarstė Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymą 27 straipsniu įstatymo projektą IXP-910. Svarstyme dalyvavo sveikatos apsaugos viceministras G.Černiauskas, Valstybinio patentų biuro vadovas Ž.Danys. Komitetas pritarė projektui bendru sutarimu. Komiteto paskirtas pranešėjas A.Klišonis. Komitetas apsvarstė išvažiuojamojo posėdžio į Druskininkus rezultatus ir priėmė sprendimą “Dėl sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugų sistemos plėtros problemų".

| Komitetas apsvarstė Sveikatos priežiūros įstaigų 4, 5, 7, 17, 20, 22, 25, 28, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 21, 26, 29, 30, 36, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiais galio įstatymo projekto Nr. IXP-849. Atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti pasiūlymai dėl Bankroto įstatymo nuostatų netaikymo viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms reikalauja papildomo svarstymo ir turi būti suderinti su suinteresuotomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis (Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga). Pasiūlymai turi būti suderinti su Seimui pateiktu Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu Nr.IXP-999. Papildomos diskusijos reikalauja pateikti pasiūlymai dėl tolimesnės sveikatos priežiūros įstaigų turto valdymo, naudojimo ir apskaitos politikos. Be to, projekte reglamentuota sveikatos priežiūros įstaigų nomenklatūra neatitinka vykdomo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo bei būsimos sistemos.

 

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 10 01.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas