Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 09 24 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 09 24 posėdyje išklausė Žemės ūkio ministerijos viceministrės Dalios Miniataitės informaciją apie Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą derybinių pozicijų derinimą žemės ūkio srityje. Artimiausiu metu numatomas susitikimas ES Derybų Sekretoriate dėl pereinamųjų laikotarpių.

D. Miniataitė paaiškino, kad derybose žemės ūkio skyriuje svarstoma 13 pereinamųjų laikotarpių, iš kurių siūloma dviejų atsisakyti.

Siekiant gauti paramą iš ES būtina įgyvendinti integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, kuri apimtų gyvulių, pasėlių sklypų ir žemės ūkio produkcijos gamintojų registrų sukūrimą. Lietuva yra parengusi išsamius planus siekiant įdiegti šią sistemą iki 2004 m. sausio 1 d.

Siūloma atsisakyti pereinamojo laikotarpio dėl mokesčių už veterinarijos inspekcijas dydžio. Dabar ES taikomų veterinarijos inspekcijos mokesčių dydis siekia 15-16 litų vienam galvijui, o Lietuvoje-12 litų. Manoma, kad šioje srityje pereinamasis laikotarpis iki 2009 m. sausio 1 d. nėra reikalingas ir įmonės pajėgs mokėti tokio dydžio mokestį.

Labai svarbu derėtis dėl kitų pereinamųjų laikotarpių, ypatingai dėl visuomenės sveikatos, dėl pienui keliamų ES veterinarijos reikalavimų, dėl gyvūnų gerovės, kuriems prašoma pereinamojo laikotarpio iki 2007 m. sausio 1 d.

Šis pereinamasis laikotarpis būtinas dėl to, kad dauguma Lietuvos mėsos, pieno, žuvų perdirbimo įmonių neatitinka ES veterinarijos reikalavimų, tik pusė Lietuvoje superkamo pieno atitinka ES kokybės reikalavimus, kompleksiškai neišspręstos gyvūnų laikymo, transportavimo ir kitos sąlygos.

Aptarti ir kiti pereinamieji laikotarpiai bei techniniai reikalavimai įvairioms produkcijos rūšims bei žemės ūkio kultūroms.

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas