Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

 

EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ SAVAITĖS

(NUO 2001 10 01)

D A R B O T V A R K Ė

Eil.

Nr.

Data, laikas,

Vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Stadija

Komiteto išvadų rengėjai

2001 10 02

11.30-12.30

III r. 220 k

IXP-800(2)

Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas

Klausymas

V.Karbauskis,

D.A.Barakauskas,

k-to pat. D.Šimkus

2001 10 03

10.00-11.00

III r. 220 k

IXP-1013

Seimo nutarimo " Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo projekte numatyto įstatinio kapitalo ir prievolių (įsipareigojimų) paskirstymo tarp naujai steigiamų akcinių bendrovių" projektas

Klausymas

K.Prunskienė,

E.Maldeikis,

k-to pat. V.Strimaitis

2001 10 03

11.00-11.15

III r. 220 k.

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės nuo 2001 10 08 darbotvarkės patvirtinimas.

 

 

KOMITETO PIRMININKAS VIKTOR USPASKICH
Naujausi pakeitimai - 2001 09 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas