Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

Komitetas 2001-09-26 svarstė Civilinio proceso kodekso (1, 2, 3 knygos) projektą Nr.IXP-926. Svarstyme dalyvavo Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Advokatų tarybos atstovas advokatas G.Bartkus, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Parengto Civilinio proceso kodekso projekto pagrindiniai tikslai yra iš esmės naujai reglamentuoti pažeistų materialinių subjektinių teisių gynimo procedūrą, pritaikyti ją naujoms rinkos sąlygoms. Komiteto nariai pažymėjo, kad projekto tikslas - užtikrinti proceso operatyvumo principo realizavimą, užtikrinti teismo nešališkumo ir jo aktyvumo galių balansą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas priimti teisingą materialia prasme sprendimą - yra priimtinas žmogaus teisių požiūriu. Tačiau posėdyje buvo iškelta abejonė, ar visas projektas realiai užtikrina žmonių, o ne tik teisėjų ar advokatų, interesus. Todėl Komitetas nusprendė daryti projekto svarstyme pertrauką, sulaukti papildomų teisininkų išvadų ir tęsti projekto svarstymą po keleto savaičių.

Dalyvaujant Vidaus reikalų viceministrui E.Gustui, Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojui K.Bučinskui, Europos teisės departamento vyriausiajai specialistei-ekspertei D.Jočienei, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovei V.Linartaitei, Žmogaus teisių centro direktorei T.Birmontienei, Komitetas svarstė Asmens identifikavimo kortelės įstatymo projektą Nr.IXP-884, Asmens identifikavimo kortelės įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-885, Paso įstatymo projektą Nr.IXP-886 ir Paso įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-887. Šie įstatymų projektai parengti tikslu vykdyti Vyriausybės patvirtintą Asmens dokumentų rengimo programą ir Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemones. Teikiamų įstatymų projektų tikslai: a) atsisakyti Lietuvos Respublikos piliečio paso, palaipsniui įvedant asmens identifikavimo kortelę, kaip Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, skirtą naudotis Lietuvos Respublikoje ir vykti į užsienio valstybę, su kuria pasirašyta atitinkama sutartis, b) įvesti naujo pavyzdžio pasą, skirtą vykti į užsienio valstybes. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymų projektus iniciatoriams tobulinti ir siūlyti Vyriausybei atsižvelgti: a) kad Europos teisė nereikalauja, jog valstybėse būtų du asmens dokumentai (pasas ir identifikavimo kortelė) arba ne pasas, o tik kortelė; b) kad žmonėms sukels daug nepatogumų įstatymų projektais siūlomas sprendimas – vieno, dabar naudojamo dokumento, universalią reikšmę turinčio (tinkamo naudoti ir šalies viduje, ir bet kurioje užsienio valstybėje) piliečio paso pakeitimas į du dokumentus, iš kurių vienas (pasas) bus skirtas vykti į užsienį, bet nelaikomas Lietuvoje pagrindiniu asmens identifikavimo dokumentu, o kitas – identifikavimo kortelė – bus pagrindinis asmens dokumentas, bet užsienyje galios tik nedideliame skaičiuje valstybių;

c) kad šių žmonių teisėms nepalankių sprendimų įgyvendinimui prireiks keleto dešimčių milijonų litų, todėl, jeigu dviejų dokumentų įvedimas yra neišvengiamas, reikėtų apsvarstyti tų dokumentų įvedimo terminų klausimą.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 09 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas