Lietuvos Respublikos Seimas

2001 09 26 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-413(3) kartu su lydinčiais jį projektais IXP-414-IXP-418 (Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-414; Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-415; Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-416; Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-417; Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-418) nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki š.m. rugsėjo 26 d. ir prašyti kuratorių kartu su įstatymo projekto rengėjais pertraukos metu dar kartą įvertinti pastabas ir pasiūlymus ir savo išvadas pateikti komitetui.

Po svarstymo Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-413(3) nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki š.m. spalio 3 d. ir prašyti kuratorių kartu su įstatymo projekto rengėjais pertraukos metu dar kartą įvertinti pastabas bei pasiūlymus ir savo išvadas pateikti komitetui.

Aplinkos ministerijos sekretorius Vidmantas Adomonis informavo komitetą apie Aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymą.
Naujausi pakeitimai - 2001 09 26.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas