Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 09 24)

2001 m. rugsėjo 24 d. posėdyje pirmaisiais darbotvarkės klausimais komitetas svarstė trijų įstatymų projektų paketą: Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 37(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-907, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo projektą Nr.IXP-908, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 28, 28(1), 29, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr.IXP-909 (visų šių projektų svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu). Komitetas nutarė pritarti komiteto patobulintiems įstatymų projektams ir komiteto išvadoms bendru sutarimu.

Apsvarstęs Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-459 (šio projekto svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu), komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

Komitetas taip pat svarstė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-430(2), ir balsų dauguma pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

Komitetas pasirengė svarstyti:

- Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-858, ir nutarė: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I.Degutienę ir A.Poplavskį, skelbti spaudoje 2001 09 26 ir laukti pasiūlymų iki 2001 10 02;

- Lietuvos Respublikos valstybinių 141, ir nutarė: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I.Degutienę ir A.Sysą, skelbti spaudoje 2001 09 26 ir laukti pasiūlymų iki 2001 10 02, prašyti Vyriausybės išvados šiam įstatymo projektui.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 26.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas