Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. rugsėjo 24 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 09 24 d.

 

Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam Baudžiamojo kodekso 32 ir 542 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.

32 straipsnyje 2 dalyje bauda kaip pagrindinė bausmė gali būti skiriama nuo 1( buvo nuo 100) iki 1000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio, o už savanaudiškus nusikaltimus nuo 1( buvo nuo 200) iki 50 000 MGL. Nepilnamečiams nuo 1 (buvo nuo 10 ) iki 500 MGL.

32 str. 3 dalyje bauda kaip papildoma bausmė gali būti skiriama nuo 1 (buvo nuo 10) iki 500 MGL dydžio, o nepilnamečiams nuo 1 (buvo nuo 5 ) iki 200 MGL.

Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų pagal BK 54 2 straipsnį 3 dalies 4 punktą gali būti teismo taikomas asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, nurodytus šio kodekso 54 straipsnio septintosios dalies 2 punkte ir aštuntoje dalyje, taip pat itin pavojingiems recidyvistams ir asmenims, nuteistiems už tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (105 straipsnis), išžaginimą pagal šio kodekso 118 straipsnio 1 ir 2 dalis (118 straipsnis, išskyrus mažametės išžaginimą) arba kėsinimąsi į policininko ar policijos rėmėjo gyvybę (2031 straipsnis), jiems faktiškai atbuvus ne mažiau kaip tris ketvirtadalius paskirtosios bausmės laiko.”

Pagal BK 542 straipsnio 4 dalį “Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų netaikomas asmenims, nurodytiems šio kodekso 541 straipsnio 2, 3 (išskyrus asmenis, nurodytus 542 straipsnio trečiosios dalies 4 punkte), 4 ir 5 2-5 punktuose, bei asmenims (išskyrus nepilnamečius), neatlyginusiems bent pusės nusikaltimu padarytos materialinės žalos (jei nusikaltimu buvo padaryta tokia žala).”

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 26.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas