Lietuvos Respublikos Seimas

Apsaugoti vaikus nuo smurto būtinas didesnis Vyriausybės dėmesys, mano Seimo Pirmininkas

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 09 25

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko iniciatyva Kauno miesto savivaldybėje surengtame pasitarime aptartos vaikų teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų įgyvendinimo problemos, galimi jų sprendimo būdai.

Pasitarime dalyvavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė Giedrė Purvaneckienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Gražina Imbrasienė, kitų vaiko teisių apsaugą užtikrinančių institucijų ir organizacijų atstovai.

Ypatingas dėmesys skirtas smurto šeimoje prieš vaikus prevencijos, vaiko teises ginančių valstybės institucijų sąveikos, vaiko pašalpų sistemos klausimams.

“Vaikai turi teisę turėti laimingą vaikystę ir užaugti pilnaverčiais visuomenės nariais, todėl tam ypač reikalingas glaudus visų už tai atsakingų grandžių bendradarbiavimas, aiškus atsakomybės sričių pasidalijimas”, pabrėžė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininko nuomone, didesnės iniciatyvos aiškiau nustatant visų už įstatymą atsakingų grandžių sąveikos tvarką ir priimtų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą turi imtis Vyriausybė. “Mes priėmėme daug įstatymų apsaugoti vaikus nuo smurto, tai kodėl tuomet tokie šiurpūs atvejai nuolat kartojasi”, pasitarime pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininko nuomone, turi būti aiškiai detalizuota, kokia institucija ir kokiomis lėšomis turi rūpintis vaikais, kuriems paskiriama laikinoji globa, stiprinamos savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybos, supaprastinta ir sutrumpinta bylų, susijusių su smurtu prieš vaikus, nagrinėjimo tvarka.

Seimo Pirmininkas gavo socialinės apsaugos ir darbo ministrės V. Blinkevičiūtės užtikrinimą greičiau peržiūrėti vaiko ir šeimos pašalpos sistemą ir siekti, kad ji būtų pirmiausiai orientuota į vaiką. “Vaiko globa negali virsti komercinio pasipelnymo šaltiniu”, pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai
Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2001 09 26.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas