Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.09.24 posėdį

2001 m. rugsėjo 24 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, dalyvaujant Vidaus reikalų viceministrui Algirdui Astrauskui, Lietuvos savivaldybių Asociacijos patarėjai savivaldybių administravimo klausimais Vidai Ablingienei, Vidaus reikalų viceministrui Evaldui Gustui, Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktoriaus pavaduotojui Vytautui Jonaičiui, Aplinkos viceministrui Juliui Laiconui, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo departamento direktoriui Pauliui Skardžiui, “Savivaldybių žinių“ redakcijos nariui Rimantui Lazdynui, paskirtas pagrindiniu komitetu, apsvarstė Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-927.

Nuspręsta: Pritarti komiteto patobulintam (atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas) įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-999.

Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Eligijų Masiulį bei prašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvadų šiam projektui (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-679.

Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algį Rimą ir Valdemar Tomaševski (bendru sutarimu).

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė Labdaros ir paramos fondų įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-459.

Nuspręsta: Pritarti įstatymo projektui (bendru sutarimu).

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-413(2) komitetas, paskirtas papildomu, nesvarstė, kadangi Vyriausybė, iš esmės perredagavusi, Seimui teiks naują projekto variantą.

Papildomai, šios dienos darbotvarkėje, komitetas apsvarstė Petro Papovo pasiūlymus Valstybės tarnybos įstatymo 4, 33, 60, 69, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-922(2) ir jiems pritarė (bendru sutarimu). Šių pasiūlymų esmė ištaisyti techninio pobūdžio netikslumus, kurie išaiškėjo įregistravus projektą.

Taip pat komitetas aptarė situaciją Savivaldybių paslaugų teikimo, organizavimo ir pertvarkymo klausimais.

Nuspręsta: Prašyti Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos išnagrinėti patirtį Lietuvoje ir užsienyje savivaldybių paslaugų teikimo ir organizavimo klausimais ir iki šių metų lapkričio 1 dienos pateikti komitetui pasiūlymus dėl paslaugų teikimo pertvarkymo.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 25.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas