Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. rugsėjo 19 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 rugsėjo 19 dieną:

Komiteto nariai bendru sutarimu iš esmės pritarė Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-844 ( pranešėja - D.Grybauskaitė, pagr.NSGK, papildomi TTK, BFK, Seime numatoma svarstyti 2001 10 11), tačiau pasiūlė pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, pagal Seimo Teisės departamento pastabas.

Komiteto nariai posėdį pratęsė Lietuvos Teismo Ekspertizės Centre prie LR Teisingumo ministerijos.

Dalyvavo Teisingumo ministerijos atstovė G.Mažeikienė, Teismo ekspertizės direktorė D. Talalienė, direktoriaus pavaduotojai J.Rinkevičius ir V.Jankauskas.

Direktorė D.Talalienė informavo komiteto narius apie Centro darbą ir prašė tarpininkavimo, kad 2002 metais Centrui būtų skirta prašoma 4727,4 tūkst. Lt. suma, būtiniems įstaigos poreikiams tenkinti. Taip pat prašė palaikyti Centro 2001-05-04 parengtas dvi naujas strateginio vystymo programas 2002-2004 metams- “Ekspertinių galimybių plėtimas, dalyvavimas išaiškinant organizuotą nusikalstamumą, korupciją, šešėlinę ekonomiką” ir “Ekspertinių metodikų ir laboratorijų akreditavimas”. Jų finansavimas užtikrintų bent minimalų svarbiausių teismo ekspertizių krypčių vystymą, atitinkantį Europos ekspertinių įstaigų sąjungos nariams keliamus reikalavimus. Negaunant reikiamo finansavimo ir sumažėjus asignavimams paprastosioms išlaidoms, Centras bus nepajėgus vykdyti jam priskirtų funkcijų.

 

 

 

 




Naujausi pakeitimai - 2001 09 25.
Dalia Skapaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas