Lietuvos Respublikos Seimas

20010924d. BFK posėdis

  1. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl valstybės garantijos suteikimo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui" projektas IXP-1001.

Seimo nutarimo tikslas - įteisinti AB "Lietuvos geležinkeliai" parengtą investicinį projektą, kurį finansiškai sutiko paremti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, suteikdamas AB "Lietuvos geležinkeliai" paskolą.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui Nr.IXP-1001.

2. Apsvarstytas Seimo nario Kęstučio Glavecko pasiūlymai LR Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-703(2).

Buvo pasiūlyta įstatymo projekto 2 straipsnyje vietoje žodžių ir skaičiaus "liepos 1 d." įrašyti žodžius ir skaičių "lapkričio 1 d.".

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. Apsvarstyti Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projektas IXP-798 ir Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-799.

Nuspręsta:

1. Svarstyme padaryti pertrauką.

  1. Pasiūlyti Seimo valdybai paprašyti Vyriausybės išvadų dėl šių įstatymų projektų.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. Apsvarstytas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-844.

Įstatymo projekto tikslas - išvengti galimybės klastoti banderoles alkoholio ir tabako gaminiams ir papildyti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-844 nuostata, kad valstybės paslaptimi yra banderolių technologinės apsaugos elementų kūrimas, gamyba ir naudojimas.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam Komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas (redakcinio pobūdžio).

5. Išklausyta informacija dėl 2001 metų I pusmečio nacionalinio biudžeto vykdymo.

Biudžeto ir finansų komitetas apsvarstęs š.m. I pusmečio nacionalinio biudžeto vykdymo rezultatus, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų kreditorinio įsiskolinimo ir mokestinės nepriemokos į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus pokyčių tendencijas konstatuoja:

 • 2001 m. I pusmečio nacionalinio biudžeto pajamų planas įvykdytas 97,7 proc., negauta 105,7 mln. Lt planuotų pajamų, į valstybės biudžetą negauta- 21,7 mln. Lt, savivaldybių biudžetus- 84,0 mln. Lt planuotų pajamų
 • 8 mėnesių nacionalinio biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,4 proc. , negauta 226,2 mln. Lt planuotų pajamų, į valstybės biudžetą negauta – 132,3 mln. Lt, savivaldybių biudžetus – 93,9 mln. Lt planuotų pajamų.
 • Per 2001 m. I pusmetį iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 89,8 mln. Lt, iš savivaldybių biudžetų finansuojamų įstaigų – 170,2 mln. Lt.
 • Mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir fondams per 2001 m. 8 mėnesius padidėjo 118,2 mln. Lt ir 2001 09 01 d. sudarė 2 mlrd.846 mln. Lt.

NUSPRĘSTA:

 1. Pasiūlyti Vyriausybei atkreipti dėmesį į tai, kad pastaraisiais mėnesiais pajamų iš fizinių asmenų pajamų mokesčio gaunama mažiau negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Prašome išnagrinėti fizinių asmenų pajamų mokesčio surinkimo duomenis bei besiklostančią situaciją, kai vis plačiau stengiamasi vengti darbo sutarties, o pasirenkamos alternatyvios atsiskaitymo už darbą formos (Autorinės sutartys, Komanditinės ūkinės bendrijos) bei pateikti pasiūlymus padėčiai pagerinti.
 2. Pasiūlyti Valstybinei Mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos atkreipti ypatingą dėmesį į ūkio subjektų deklaruojamas patiriamas sąnaudas, kai įmonės savo veiklai vykdyti įsigyja turtą, bet iš esmės jis skiriamas asmeniniam įmonės darbuotojų naudojimui bei pateikti pasiūlymus kaip išvengti asmeninio vartojimo perkėlimo įmonėms.
 3. Pasiūlyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos imtis priemonių ir iki 2002 01 01 d. išieškoti iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansuojamų įstaigų ir organizacijų fizinių asmenų pajamų mokesčio nepriemoką, bei griežčiau kontroliuoti visų mokesčių, ypatingai fizinių asmenų pajamų mokesčio, sumokėjimą.
 4. Pasiūlyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kiekvieną mėnesį pateikti Biudžeto ir finansų komitetui informaciją apie mokestinę nepriemoką bei jos kitimą.
 5. Pasiūlyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos atkreipti dėmesį į nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo duomenis ir imtis priemonių pajamų surinkimui bei mokesčių administravimui pagerinti.
 6. Pasiūlyti Vyriausybei, įvertinus savivaldybių biudžetų pajamų vykdymo duomenis, spręsti savivaldybių biudžetų negautų pajamų klausimą.

 

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-858

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 24.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas