Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. rugsėjo 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projektas IXP-768.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (pritarta bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Artūras Vazbys.

2.SVARSTYTA:

Civilinio proceso kodekso 396 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-831.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (pritarta bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Pranas Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Branduolinės energijos įstatymo 1, 2 48, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-921.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (pritarta bendru sutarimu).

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui):

- atsižvelgti į Teisės departamento išvadą;

- pakeisti 50 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

"4. Branduolinės energetikos objektų projektinę grėsmę nustato ir kasmet ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, dalyvaujant Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijoms, VATESI bei branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai. "

3. Komiteto paskirtas pranešėjas Eugenijus Maldeikis.

 

4. SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl valstybės garantijos suteikimo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui" projektas IXP-1001.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui ir komiteto išvadai.

2. Siekiant užtikrinti efektyvų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko suteikiamos paskolos įsisavinimą, pasiūlyti Vyriausybei:

- paspartinti AB "Lietuvos geležinkeliai" restruktūrizavimo procesą, tame tarpe ir butų ūkio atskyrimą nuo kitos AB "Lietuvos geležinkeliai" infrastruktūros;

- paspartinti AB "Lietuvos geležinkeliai" renovacijos ir plėtros įstatymo projekto svarstymą bei jo pateikimą Seimui, numatant jame atskiros pajamų dalies skyrimą (nuo akcizo mokesčio ar pan.) AB "Lietuvos geležinkeliai" renovacijos ir plėtros poreikiams tenkinti.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas Julius Veselka.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142(2) ir 142(4) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1002 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti R.Valčiuką, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymo projekto IXP-986 klausymai.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 24.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas