Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 09 19)

2001 m. rugsėjo 19 d. posėdyje komitetas pirmuoju darbotvarkės klausimu apsvarstė Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą IXP-903 (šio įstatymo projekto svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu), ir bendru sutarimu jam pritarė.

Komitetas taip pat apsvarstė Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-861, Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-862 ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo" projektą IXP-863 (visų šių projektų svarstymui komitetas buvo paskirtas papildomu). Balsų dauguma buvo pritarta iniciatorių pateiktiems projektams ir nutarta siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių - komitetui įvertinti Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

Komitetas pasirengė svarstyti:

- Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-945. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Melianą ir A.Sysą, skelbti spaudoje ir laukti pasiūlymų nuo 2001 09 19 iki 2001 09 24, komitete svarstyti komitete 2001 10 03.

- Lietuvos Respublikos kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo I skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-772. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Fiodorovą ir V.Lapėną, skelbti spaudoje ir laukti pasiūlymų nuo 2001 09 19 iki 2001 09 24, komitete svarstyti 2001 10 03.

- Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP- 40(2). Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Fiodorovą ir V.Lapėną, skelbti spaudoje ir laukti pasiūlymų nuo 2001 09 19 iki 2001 09 24, prašyti Vyriausybės išvados šiam įstatymo projektui.

Komiteto posėdyje buvo svarstomas komiteto III (rudens) sesijos darbo planas, suderintas su Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programa. Darbo planui pritarta, numatant išvažiuojamuosius posėdžius į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Respublikinę darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas
Naujausi pakeitimai - 2001 09 21.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas