Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.09.17 posėdį

 

 

 

2001 m. rugsėjo 17 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, dalyvaujant Lietuvos savivaldybių Asociacijos administracijos direktoriui Sigitui Šiupšinskui paskirtas pagrindiniu komitetu, apsvarstė Valstybės tarnybos įstatymo 4, 33, 60, 69, ir 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-922. Nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Komiteto patobulintame projekte siūloma pakeisti paslaugų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo laiką, nukeliant jį iki 2002 sausio 1 d. Taip pat Vidaus reikalų sistemos statutinių Valstybės tarnybos tarnautojų tarnybos stažas siūlomas skaičiuoti nuo priėmimo į pareigas momento, o stažo skaičiavimo tvarką nustatys Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Komitetas, paskirtas papildomu, apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “dėl savivaldybių sveikatos fondų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą IXP-834 ir jam pritarė.

Komitetas taip pat, paskirtas papildomu, apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2000 metų veiklos ataskaitos “ projektą IXP-759(4*)“, kuriam pritarė su pastabomis. Nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui iš nutarimo projekto 1 straipsnio išbraukti 2 dalį t.y. šiuo nutarimu nespręsti Kalbos komisijos reorganizavimo klausimų bei iš 3 straipsnio išbraukti 1 dalį t.y. mero atsakomybę už valstybinės kalbos vartojimo kontrolę, kadangi ši imperatyvi norma jau yra Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 13 punkte.

Komitetas pasirengė svarstyti Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-783 bei Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-927. Nuspręsta komiteto išvadų rengėjais pirmam projektui paskirti Joną Jurkų ir Saulių Lapėną, o antram Gintarą Didžioką, Joną Jurkų ir Klemensą Rimšelį.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 21.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas