Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 09 19 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 09 19 posėdyje apsvarstė Augalų veislių apsaugos įstatymo projektą. Projektas suderintas su Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos konvencijos reikalavimais. Pritarta Komiteto išvadai patobulintam įstatymo projektui.

Augalų veislių apsaugos įstatymo projektą numatoma svarstyti Seimo plenariniame posėdyje š. m. rugsėjo 25 d.

Kaimo reikalų komitetas paskirtas papildomu komitetu svarstant Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektą.Komiteto nariai apsvarstė Aplinkos ministerijos atstovo R. Grikevičius pristatytą projektą.

Pritarta patobulintam Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektui (IXP-692)(3).

Komitetas aptarė pasirengimą Augalų sėklininkystės įstatymo projekto svarstymui. Pasiūlymų šio įstatymo projekto tobulinimui laukiama iki š.m. spalio 1 d., klausymus numatyta surengti spalio 3 d., svarstyti projektą Komitete spalio 10 d.

Apsvarsčius Akcizų įstatymo projektą Komiteto nariai išreiškė bendrą nuomonę, kad dyzeliniai degalai skirti naudoti žemės ūkyje bei vidaus vandenų žuvininkystėje turi būti atleidžiami nuo akcizų ir pasiūlė papildyti Akcizų įstatymo projekto (IXP-948) 36 straipsnio “ Specialūs atvejai, kai kuras atleidžiamas nuo akcizų” 1 dalį nauju papunkčiu:

“6) gazolis (dyzeliniai degalai), skirtas naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje. Akcizu neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekis Vyriausybės nustatyta tvarka registruotiems žemės ūkio subjektams per vienus kalendorinius metus negali viršyti 120 litrų už vieną Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą bei 275 litrų už vieną toną sugautų ir realizuotų žuvų. Lengvatos taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.”

Aptartos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės: “Žemės ūkis ir kaimo plėtra”. Konstatuota, kad parengtame priemonių plane nenumatytos visos priemonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programai įgyvendinti.

Patvirtintas Kaimo reikalų komiteto III (rudens) sesijos darbo planas (pridedama).

Kaimo reikalų komiteto Seimo III (rudens) sesijos
DARBO PLANAS

I. Numatomi svarstyti įstatymų projektai
(Komiteto posėdžiai ir klausymai)

Eil. Nr.

Reg. Nr.

Projekto pavadinimas

Teikia

Rengėjai

Svarstymo mėnuo

1.

IXP-817 ES

Augalų veislių apsaugos įstatymo projektas

LRV

V.Velikonis
E.Karečka
A.Brokorius

Rugsėjis

2.

IXP-586

Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Kniukšta

G.Kniukšta
V.Rinkevičius
R.Abugelis

Rugsėjis

3.

 

Ūkio subjektų tarpusavio atsiskaitymų bei mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo projektas

LRV

J.Čiulevičius
P.Gražulis
L.Michelbertas

Rugsėjis

4.

IXP-919 IXP-272/IXP-296

Konstitucijos pataisos

Seimo nariai

J.Čiulevičius
V.Rinkevičius
D.Latvelienė

Rugsėjo-Lapkričio

5.

IXP-865 ES

Augalų sėklininkystės įstatymo projektas

LRV

V.Velikonis
E.Karečka
A.Brokorius

Spalis

6.

IXP-379

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektas

B.Bradauskas

J.Čiulevičius
M.Pronckus
D.Latvelienė

Spalis

7.

IXP-656

Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Ruzas

G.Mikolaitis
E.Karečka
D.Latvelienė

Spalis

8.

IXP- 948 ES

Akcizų įstatymo projektas

LRV

G.Kniukšta
V.Rinkevičius
R.Abugelis

Spalis

9.

IXP-364

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

S.Lapėnas

J.Kraujelis
E.Karečka
R.Abugelis

Spalis

10.

IXP-511

Mokėjimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas

P.Gražulis

P.Gražulis
J.Kraujelis
L.Michelbertas

Spalis-Lapkritis

11.

IXP-618

Nutarimo”Dėl Seimo biokuro reikalų komisijos sudarymo” projektas

G.Kniukšta

G.Kniukšta
E.Karečka

Spalis

12.

IXP-818, 819,820 ES

Buhalterinės apskaitos įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų projektai

LRV

G.Kniukšta
V.Žalnerauskas
L.Michelbertas

Spalis

13.

 

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Mikolaitis

G.Mikolaitis
V.Rinkevičius
D.Latvelienė

Spalis

14.

 

Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

G.Mikolaitis
E.Karečka
D.Latvelienė

Spalis

15.

ES

Cukraus ir virškvotinio baltojo cukraus mokesčio įstatymo projektas

LRV

J.Čiulevičius
P.Gražulis
R.Abugelis

Spalis

16.

 

Civilinio kodekso 2.113 ir 6.923 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Kniukšta

G.Kniukšta
E.Karečka
D.Latvelienė

Spalis

17.

 

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

LRV

J.Kraujelis
V.Žalnerauskas
R.Abugelis

Lapkritis-gruodis

18.

ES

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas

LRV

Z.Mačernius
V.Žalnerauskas
R.Abugelis

Lapkritis

19.

IXP-353,354,355, 356,357,358,359,360,361,362

Vietos savivaldos įstatymo 8, 17 ir 19 straipsnių papildymo įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų projektai

A.Baura,
R.Karbauskis,
E.Karečka,
V.Rinkevičius

Z.Mačernius
V.Rinkevičius
L.Michelbertas

Lapkritis

20.

 

Gyventojų pajamų mokesčio ir turto deklaravimo įstatymo projektas

LRV

J.Kraujelis
P.Gražulis
R.Abugelis

Gruodis

21.

 

Pelno mokesčio įstatymo projektas

LRV

M.Pronckus
V.Žalnerauskas
R.Abugelis

Gruodis

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas