Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. rugsėjo 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Telekomunikacijų įstatymo 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-745.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti:

 • patikslinti duomenų perdavimo ir fiksuoto ryšio paslaugų sąvokas;
 • sukonkretinti telekomunikacijų paslaugų kainų pagrįstumą, kontroliuojančių institucijų funkcijas;
 • suderinti teikiamo įstatymo nuostatas su naujai rengiamų Kainų bei Telekomunikacijų įstatymų nuostatomis bei ES teisės aktais telekomunikacijų rinkos reguliavimo klausimais.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Vladimiras Orechovas.

2. - 12. SVARSTYTA:

Investicinių paslaugų draudimo įstatymo projektas IXP- 801; Indėlių draudimo įstatymo 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-802; Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-803; Akcinės bendrovės "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-804; Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-805; Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-806; Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 4, 5, 7, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-807; Valstybės turto fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-808; Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-809; Investicinių bendrovių įstatymo 1, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-810; Akcinių bendrovių įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-811.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui įstatymų projektus grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadas.
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

13. SVARSTYTA:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr.1507 "Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo" taikymo.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Pasiūlyti Vyriausybei:

 • paruošti naują Vyriausybės nutarimo "Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo" redakciją, atsižvelgiant į Civilinio kodekso, kitų teisės aktų nuostatas, konstruktyviai įvertinant visus turimus pasiūlymus bei dalyvaujant suinteresuotiems asmenims;
 • paspartinti Vandens ūkio reguliavimo įstatymo svarstymą bei jo pateikimą Seimui.

 

14. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 09 24) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 09 24) darbotvarkę.

 

15.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-999 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, E.Maldeikį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

16.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl LR Seimo pirmininko pavaduotojo V.P.Andriukaičio rašto dėl Akcinės bendrovės “Lietuvos jūrų laivininkystė” privatizavimo ir Valstybės įmonės “Valstybės turto fondas” darbuotojų atsakomybės, organizuojant minėtosios bendrovės privatizavimą" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, E.Maldeikį, komiteto patarėjus V.Strimaitį ir D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

17.SVARSTYTA:

Pasirengimas Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymo projekto IXP-986 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, D.A.Barakauską, komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. rugsėjo 24 dienos.

 

 

18.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl LR Seimo pirmininko pavaduotojo V.P.Andriukaičio rašto dėl kooperatyvų vystymo skatinimo Lietuvoje" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2001 09 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas