Lietuvos Respublikos Seimas

2001 09 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-413(3) kartu su lydinčiais jį projektais IXP-414-IXP-418 (Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-414; Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-415; Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-416; Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-417; Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-418) nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki š.m. rugsėjo 26 d. ir prašyti kuratorių kartu su įstatymo projekto rengėjais pertraukos metu dar kartą įvertinti pastabas ir pasiūlymus ir savo išvadas pateikti komitetui.

 Komitetas svarstė Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) projektą IXP-762(2) (ES) ir nusprendė daryti svarstyme pertrauką, kurios metu prašyti rengėjų įvertinti visas papildomai gautas pastabas ir pasiūlymus ir pateikti išvadas komitetui iki š.m. spalio 1 d.

Nuspręsta pritarti Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projektui IXP-786(2)

Komitetas svarstė Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle ratifikavimo įstatymo projektą IXP-929(2). Nuspręsta: pritarti Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo dėl Lietuvos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle ratifikavimo įstatymo IXP-929(2) projektui.

Po svarstymo Augalų sėklininkystės įstatymo projekto IXP-865, nuspręsta pritarti projektui ir siūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui atsižvelgti į Teisės departamento išvadas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 26.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas