Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. rugsėjo 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

Vyko Ekonomikos komiteto susitikimas su Danijos Parlamento Prekybos ir pramonės komiteto delegacija, vadovaujama komiteto pirmininko Peter Brixtofte, kurią lydėjo Danijos Ambasadorius - Jo Ekscelencija Per Carlsen. Susitikime taip pat dalyvavo Danijos užsienio reikalų ministerijos bei Danijos Prekybos Tarybos atstovai.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo ir pagalbos Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje galimybės, investicijų sąlygos Lietuvoje, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo problemos, turizmo ir kitų paslaugų sferų plėtojimo klausimai.

1 .SVARSTYTA:

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-719.

NUSPRĘSTA:

1. Iš esmės pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui siūlant nemažinti atskaitymų (procento) nuo realizavimo pajamų (t.y. paliekant 0,5 proc.), bei vietoj projekte siūlomų į Programos finansavimo iždo sąskaitą pervesti 48 procentų akcizo pajamų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus bei tepalus nustatyti 40 procentų akcizo pajamų dydį ("už" balsavo 12, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Juozas Palionis.

2.SVARSTYTA:

Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" reorganizavimo ir butų bei komunalinių objektų ūkio eksploatavimo ir remonto uždarosios akcinės bendrovės akcijų perdavimo savivaldybėms įstatymo projektas IXP-764.

NUSPRĘSTA:

1. Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir Vyriausybės nuomonę.

2. Pasiūlyti LR Vyriausybei kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija išnagrinėti butų ir komunalinių objektų, esančių AB “Lietuvos geležinkeliai” balanse, perdavimo savivaldybėms bei būtinų darbų šių objektų būklei pagerinti finansavimo klausimą.

3. Prašyti LR Vyriausybę apie šiuo klausimu priimtą sprendimą informuoti Ekonomikos komitetą iki spalio 29 dienos.

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcizų įstatymo projekto IXP-948 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-782 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, D.A.Barakauską, komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. spalio 1 dienos.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-783 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, D.A.Barakauską, komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Civilinio proceso kodekso 396 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-831 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti J.Veselką, P.Vilką komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Branduolinės energijos įstatymo 1, 2 48, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-921 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru susitarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Antidempingo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-876 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. rugsėjo 18 dienos.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projekto IXP-941 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. rugsėjo 23 dienos.

 

Taip pat vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projekto IXP-768 klausymai.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 21.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas