Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 09 12

Komitetas 2001 09 12 posėdyje svarstė Seimo nutarimo “Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos” projektą Nr.IXP-973, kuriam iš esmės pritarė ir nusprendė papildomai siūlyti Seimui svarstyti Seimo kontrolierių įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Policijos veiklos įstatymo pataisas.

Vykdydamas Seimo Statuto 70 straipsnio reikalavimą svarstyti Seimui adresuotus skundus, atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių darbo, Komitetas svarstė V.Gušausko, A..Tirvos, E.Stasiulaičio ir H.Korosteliovos skundus. Posėdyje dalyvavo Seimo kontrolieriai G.Račinskienė, K.Milkeraitis ir R.Valentukevičius, taip pat pil. V.Gušauskas. Komitetas, susipažinęs su pateikta medžiaga ir išklausęs visų nuomones, nustatė, kad skunduose nėra iškeltų klausimų, kuriuos Seimo Žmogaus teisių komitetas būtų kompetentingas spręsti. Pareiškėjams pasiūlyta kreiptis dėl administracinių ginčų su Seimo kontrolieriais į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Nutarta rengti seminarą “Tarptautinė HURIST programa ir jos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje” 2001 m. spalio

1 d. 8 val. 30 min.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas