Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 17 d. posėdyje

Apsvarstyti pasiūlymai dėl AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 2, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR 18, 64, 65, 68 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO projekto. Komitetas pritarė Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus pasiūlymui pakeisti 60 ir 63 straipsnius, atsižvelgiant į studentų sąjungų reikalavimus. Pasiūlymų esmė: 1) studijų įmokos apmokamos valstybės lėšomis ne mažiau kaip 50 procentų dieninių studijų studentams, atrinktiems aukštosios mokyklos konkurso tvarka pagal jų mokymosi rezultatus. 2) paskolų studijų įmokoms grąžinimo terminas gali būti pratęstas arba paskolos gali būti negrąžintos, atsižvelgiant į asmens socialinę padėtį.

Komitetas pritarė Seimo nario Aloyzo Sakalo pasiūlymui papildyti įstatymo projektą nuostata, kuria būtų apirėžiama aukštajai mokyklai skiriamų biudžeto lėšų paskirtis.

Komitetas iš esmės pritarė Seimo nario Kęstučio Kriščiūno pasiūlymams, suformuluotiems studentams atstovaujančių organizacijų atstovų išsakytų nuostatų pagrindu. Šiais siūlymais siekiama sudaryti galimybes studentų organizacijoms plėsti savo dalyvavimą aukštojo mokslo organizavime. Nepritarta buvo tiems projekto pakeitimams, kurių nebepalaikė minėti atstovai, dalyvavę komiteto posėdyje.

Komitetas pritarė Seimo nario Vytauto Landsbergio pasiūlymui patikslinti kai kuriuos įstatymo projekto straipsnius. Tiems pakeitimams, kurie išreiškė nuostatas pakeisti LR Konstitucijos 41 straipsnį ir laiduoti nemokamą mokslą tik paramos reikalingiems gerai besimokantiems studentams, Komitetas nepritarė. Tokios nuostatos prieštarauja įstatymo projekto koncepcijai.

Apsvarstyti Seimo nutarimo projektai " Dėl Kauno technologijos universiteto statuto patvirtinimo" ir "Dėl Klaipėdos universiteto statuto patvirtinimo". Komitetas pritarė statutų tekstams, pataisytiems pagal Seimo Teisės departamento išvadą.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas