Lietuvos Respublikos Seimas

2001 09 17 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Papildomoms Teisės departamento ir Vydo Baravyko pastaboms Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 6¹ straipsniu įstatymo projektui IXP-343(4) pritarta.

Komitetas svarstė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektą IXP-756(2) (ES). Dalyvavo Aplinkos , Žemės ūkio ministerijų, inžinierinės ekologijos bei pakuotojų asociacijos atstovai. Arūnas Čepelė, Aplinkos ministerijos Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus viršininkas, informavo apie papildymus ir pasikeitimus bei naujų sąvokų įvedimą (Pareiga, Užstatas už pakuotę, Organizacijos). Po diskusijų nuspręsta siūlyti šio įstatymo projekto 13 straipsnyje pakeisti siūlymą Vyriausybei dėl tesės aktų, reglamentuojančių ribinius leistinus kenksmingų medžiagų kiekius pakuotėse bei jų kontrolės tvarką, pakuočių ženklinimo bei pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tvarkas, pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą ir užstato dydį, užstato sistemos įgyvendinimo tvarką bei kitus šiam įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus, paruošimo datą į 2002 lipos 1 d.

Po svarstymo Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projekto IXP-817, komitetas nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti K.Skamaraką ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projektui IXP-817 laukia iki 2001 m. rugsėjo 24 d.; prašyti Seimo užsienio reikalų komiteto, Ekologijos instituto, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projekto IXP-817 iki 2001 m. rugsėjo 24 d.; klausymų dėl Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projekto IXP-817 nerengti; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. rugsėjo 24 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo IXP-817 svarstymo data Komitete 2001 m. rugsėjo 24 d.

Po svarstymo Augalų veislių apsaugos įstatymo projekto IXP-786, nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento išvadas, UPOV bei kitų ekspertų siūlymus.

Aplinkos apsaugos komitete vyko diskusija tema : miškų įstatymo vykdymo kontrolė, šalies miškingumo didinimo galimybės. Dalyvavo Aplinkos viceministras Albertas Vasiliauskas bei kitų suinteresuotų organizacijų atstovai, kurie akcentavo žemės reformos, tame tarpe ir miškuose užbaigimo svarbą, apleistų bei nenaudojamų žemių apželdinimo miškais problemas bei miško ūkio (celiuliozės kombinato) vystymosi perspektyvas.
Naujausi pakeitimai - 2001 09 18.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas