Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 09 12 komiteto posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 09 12 posėdyje pritarė Seimo III (rudens) sesijos darbų programai ir aptarė organizacinius klausimus šiai programai vykdyti bei Komiteto darbo plano projektą. Komitetas šioje sesijoje numato svarstyti Augalų veislių apsaugos ir Augalų sėklininkystės, Žemės reformos, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, Akcizų, Pridėtinės vertės mokesčio, Pelno mokesčio, Buhalterinės apskaitos, Mokėjimo ir kitų įstatymų projektus. Didelį dėmesį Komiteto nariai numato skirti Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo programų ir priemonių bei 2002 metų valstybės biudžeto finansinių rodiklių nagrinėjimui, Konstitucijos pataisų svarstymui. Komiteto darbo planas Seimo III (rudens) sesijos laikotarpiui bus patvirtintas artimiausiame Komiteto posėdyje.

Komiteto posėdyje išklausyta svečių iš Vokietijos informacija apie žemės reformos eigą šioje šalyje. Bonos universiteto Žemėtvarkos katedros vedėjas profesorius E. Weiss, Nacionalinės žemės tarnybos specialistai: B. Glitz, J.Fehres, B. Lohrer išsamiai papasakojo apie praktinį darbą vykdant žemės sklypų konsolidaciją Vokietijoje.

Įvyko Augalų veislių apsaugos įstatymo projekto klausymai, kuriuose dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovai: S. Juciuvienė ir S. Jasius, Lietuvos žemdirbystės instituto atstovas V. Ruzgas, Augalų veislių tyrimo centro direktorius S. Polikaitis, selekcininkas J. Šedys.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas