Lietuvos Respublikos Seimas

2001-09-17

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, rugsėjo 17 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi keturi klausimai: Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-929, Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-786, Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas Nr. IXP-852(2) ir Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" projektas Nr. IXP-987.

Su pirmuoju klausimu supažindino Aplinkos ministerijos sekretorius Artūras Daubaras, kuris atkreipė komiteto narių dėmesį, jog šis susitarimas buvo pasirašytas 2000 metų lapkričio mėnesį. Šio susitarimo, anot Ministerijos sekretoriaus, nauda Lietuvai yra akivaizdi: Europos Sąjunga pripažintų Lietuvos laboratorijų teikiamų duomenų, vykdomos analizės bei tyrimų rezultatus kaip atitinkančius Europos Sąjungos standartus. Tokiu būdu visus būtinus projektus aplinkosaugos srityje galėtų atlikti ir Lietuvos Respublikos laboratorijos bei informaciniai centrai. Be to, Europos Sąjungos PHARE programa jau yra numačiusi lėšas visoms šalims kandidatėms, tačiau pastarosios jas gali pasiekti tik ratifikavus minėtąją sutartį. Po svarstymo Komiteto nariai šiam įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

Antrąjį darbotvarkės klausimą pristatė Aplinkos ministerijos biologinės įvairovės skyriaus viršininkas Saliamonas Paltanavičius. Diskusijos metu Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai buvo supažindinti su šios sutarties naudingumu Lietuvai: skiriama visokeriopa ES parama įvairiems tiriamiesiems - moksliniams projektams. Po svarstymo Komiteto nariai šiam įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

Taip pat buvo svarstomas ir Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas Nr. IXP-852(2), kurį pristatė Seimo narys Vaclovas Karbauskis bei Komiteto išvadų rengėjas Vytautas Landsbergis. Po svarstymo projektui pritarta.

Paskutinis nagrinėtas klausimas buvo skirtas Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" projektui Nr. IXP-987. Šio projekto svarstymo metu komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtajam projektui, kurį pristatė Česlovas Juršėnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 17.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas