Lietuvos Respublikos Seimas

2001 09 17 d. BFK posėdis

 

 

 

1. Apsvarstytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 ir 41 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-814. Pasiūlyta pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui bei atsižvelgti į Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė.

2. Apsvarstytas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-815. Pasiūlyta pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.

3. Apsvarstytas Buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo gyventojams, turintiems mažas pajamas, įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-653. Nuspręsta nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyta pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomonę patvirtintą 2001 m. rugsėjo 6 d. posėdžio protokolu Nr. 41.

4. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl savivaldybių sveikatos fondų tipinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo projektas IXP-834. Nuspręsta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyta pagrindiniam komitetui paprašyti Aplinkos ministerijos išvadų dėl pateikto įstatymo projekto, atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

5. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo projektas IXP-908.

Nuspręsta iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui IXP-908 ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti įstatymo projektą pagal Seimo Teisės departamento išvadą bei šiuos Komiteto pasiūlymus:

  1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius “užtikrinantis šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų Fondo biudžeto išlaidų vykdymą” ir 2 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:
  2. “2. Bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas valstybinio socialinio draudimo įmokų, mokamų nuo draudžiamųjų pajamų bazės, dydis, užtikrinantis šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų Fondo biudžeto išlaidų vykdymą

  3. Įstatymo projekto 2 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodžius “ar Fondo biudžeto vykdymo ataskaita, sudaryta kaupimo principu” ir 2 straipsnio 6 dalį išdėstyti taip:
  4. “6. Fondo biudžetas - šiame įstatyme nustatytų pajamų ir išlaidų biudžetinių metų planas ar Fondo biudžeto vykdymo ataskaita, sudaryta kaupimo principu

  5. įvertinus tai, kad biudžetą sudaro pajamos ir išlaidos, tikslinga pakeisti Įstatymo projekto II skyriaus struktūrą: įstatymo 3 ir 4 straipsniuose išdėstyti kas sudaro Fondo pajamas bei kaip jos planuojamos, o 5 ir 6 straipsniuose išdėstyti nuostatas dėl Fondo išlaidų.
  6. patikslinti įstatymo projekto 12 straipsnio pavadinimą, vietoj žodžių “valstybės biudžetų” įrašyti žodžius “nacionalinio biudžeto”.

6. Apsvarstytas Labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-430(2). Pritarta pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-430(2) atsižvelgiant į Vyriausybės ir Teisės departamento pastabas.

7. Apsvarstytas Labdaros ir paramos fondų įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-459. Pritarta Seimo nario R. Šukio pateiktam įstatymo projektui (Nr. IXP-459) su Teisės departamento pastabomis.

8. Apsvarstytas Indėlių draudimo įstatymo 3, 4, 5 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-780. Pritarta iniciatorių pateiktam, komiteto patobulintam įstatymo projektui.

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-945

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/

IXP-844

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas E.Savickas /A.Brazdilienė/

IXP-797

Policijos finansavimo strategijos įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/

IXP-948 ES

Akcizų įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 17.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas