Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. rugsėjo 17 d. posėdis

Š.m. rugsėjo 17 d. Komiteto posėdyje Komiteto nariai K.Kuzmickas, J.Olekas, D.Mikutienė, A.Klišonis, J.Matulevičius, V.Nekrašas apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl savivaldybių sveikatos fondų tipinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" projektą Nr.IXP-834 ir jam pritarė. Komiteto pranešėju paskirtas Juozas Matulevičius.

Komitetas kaip pagrindinis apsvarstė Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-304 ir kaip papildomas Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-303. Svarstyme dalyvavo Valstybinio medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė V.Vinickienė, Valstybinės ligonių kasos Teisės skyriaus viršininkė V.Griškova, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos narys R.Barzda. Po diskusijos balsų dauguma nuspręsta siūlyti atmesti abu projektus. Komiteto išvadas pristatys Komiteto pirmininkas Kęstutis Kuzmickas.

Komitetas patvirtino Komiteto III (rudens) sesijos darbų planą bei kitos savaitės darbotvarkę.

Taip pat įvyko klausymas dėl Sveikatos priežiūros įstaigų 4, 5, 7, 17, 20, 22, 25, 28, 39, straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 21, 26, 29, 30, 36, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr.IXP-849. Atsižvelgiant į tai, kad projekte nėra numatyta viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų bankroto procedūros ypatumai, nemokumo kriterijai, projekte numatyta LNSS savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra kelia daug diskusijų, Komiteto išvadų rengėjai pasiūlė grąžinti projektą tobulinti iniciatoriams (Vyriausybei).
Naujausi pakeitimai - 2001 09 17.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas