Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 09 12)

Komiteto posėdyje, įvykusiame 2001 rugsėjo 12 d., pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstomas Seimo nutarimo “Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos” projektas Nr. IXP-973. Buvo nutarta pritarti nutarimo projektui ir siūlyti:

1. Papildyti nutarimo projekto dalį “Darbas ir socialinė apsauga” šiais įstatymų projektais (balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už):

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

154.

 

Pilietinės visuomenės plėtros įstatymo (Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo) projektas ir jį lydintys įstatymų projektai

A. Melianas/

SRDK

SRDK

Rugsėjis

155.

 

Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

A. Sysas/

SRDK

SRDK

Rugsėjis

156.

IXP-545

Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R. Dovydėnienė/

SRDK

SRDK

Spalis

2. Pensijų sistemos reformos įstatymo projektą Nr. IXP-587 (Eil.nr.137) svarstyti rugsėjo mėnesį (nutarimo projekte buvo siūlomas spalio mėnuo) (balsavimo rezultatai: 3 - už (I. Degutienė, V. Lapėnas, A. Melianas); 3 - prieš (V.Fiodorov, S. Kružinauskas, I. Šiaulienė).

3. Rengiant Seimo sesijos darbų programą, sugrupuoti siūlomus teisės aktų projektus pagal jų svarstymo stadijas (balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už).

Antruoju darbotvarkės klausimu komitetas pasirengė svarstyti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr.IXP-903. Šio įstatymo projekto svarstymui komitetas paskirtas pagrindiniu. Buvo nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Melianą ir V.Fiodorovą, skelbti spaudoje nuo 2001 m. rugsėjo 14 d. iki 2001 m. rugsėjo 18 d., komitete svarstyti 2001 m. rugsėjo 19 d.

Komiteto pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 14.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas