Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001-09 13 komiteto posėdį

Informacija spaudos tarnybai

 

 

2001 m. rugsėjo 12d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos viceministrui Evaldui Gustui, Lietuvos savivaldybių Asociacijos Administracijos direktoriui Stasiui Šiupšinskui, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo departamento direktoriui Pauliui Skardžiui bei “Savivaldybių žinių“ redakcijos atstovui Rimantui Lazdynui, pasirengė svarstyti Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo pakeitimo ir Įstatymo “Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto“ 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymų projektus IXP-861 ir IXP-862. Nusprćsta komiteto išvadų rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Saulių Lapėną bei prašyti Vyriausybės išvadų šiems projektams.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti Valstybės tarnybos įstatymo 4, 33, 60, 69 ir 78 pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-922. Nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Klemensą Rimšelį.

Apsvarsčius Vietos savivaldos įstatymo 11, 17 21 27 28 29 30 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Komiteto patobulintame projekte siūloma keisti Savivaldybės administratoriaus priėmimo ir atleidimo tvarka bei statusas t.y. administratorius iš karjeros valstybės tarnautojo statuso perkeliamas į įstaigos vadovo statusą.

Svarstant Vietos savivaldos įstatymo 15, 26 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-351, projekto autorius Saulius Lapėnas pareiškė, kad atsiima šį projektą, todėl komitetas jo nesvarstė.

Apsvarsčius Seimo nutarimo “Dėl Seimo III(rudens) sesijos darbų programos“ projektą IXP- 973, nuspręsta jam pritarti bendru sutarimu.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 13.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas