Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. rugsėjo 12 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narės S.Burbienės pasiūlymai Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-494(4).

Pasiūlymu patikslinama, kad vadovaujantis Produktų saugos įstatymo 6 ir 27 str., teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą, įgyvendinimą koordinuoja ir baudas už Produktų saugos įstatymo pažeidimus, išnagrinėjusi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pateiktą medžiagą dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimus, skiria Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Taip pat siūloma patikslinti informaciją, kurią galima pateikti tabako gaminių prekybos vietose "prekių ženklo" sąvoka.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo narės S.Burbienės pateiktiems pasiūlymams Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-494(4) (pritarta bendru sutarimu).

2.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" projektas IXP-973.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pateiktam nutarimo projektui (pritarta bendru sutarimu).

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projekto IXP-768 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

    1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Orechovą, A.Vazbį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
    2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. rugsėjo 18 dienos.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl STT direktoriaus V.Junoko informacijos dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Razmą ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr.1507 "Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo"" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, V.Karbauskį, komiteto patarėją D.Šaltmerį ir padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos pasiūlymų" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru susitarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Neapmuitinamų parduotuvių įstatymo 3, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-850.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Julius Veselka.

 

8.SVARSTYTA:

Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31,41 straipsnių pakeitimo ir papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-910.

NUSPRĘSTA:

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).

2. Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui įstatymo projekto 6 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį "naujam" ir šią dalį išdėstyti taip:

"6 straipsnis. 41 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir papildymas 6 dalimi

1. Pakeisti 41 straipsnio 5 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:

“Jeigu patento objektas yra gaminio gamybos būdas ir atsakovo gaminamas gaminys yra tapatus patentuotu gamybos būdu pagamintam naujam gaminiui arba yra pagrindo spėti, jog jis gaminamas pažeidžiant patentą, o ieškovas negali nustatyti, kokiu būdu pagamintas gaminys, tai atsakovas privalo įrodyti, kad tapataus gaminio gamybos būdas yra kitoks negu patentuotasis būdas.”"

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Dailis Alfonsas Barakauskas.

 

Taip pat vyko Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-864 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 09 13.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas