Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 12 d. posėdis

1. Komitetas svarstė klausimą, kaip įgyvendinamos bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos, vadinamojo moksleivio krepšelio, priemonės. Moksleivių krepšelio apskaičiavimo metodika skirta nustatyti, kiek reikia lėšų ugdymui per metus vienam moksleiviu, kad galima būtų garantuoti normalų pedagogų atlyginimų mokėjimą ir numatyti pastovias lėšas vadovėliams bei kvalifikacijai tobulinti. Įgyvendinus bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatas, švietimo lėšos būtų paskirstomos vienodais principais ir efektyviau panaudojamos. Paskatinus konkurenciją tarp mokyklų, pagerėtų švietimo paslaugų kokybė, sumažėtų nelankančių mokyklos vaikų skaičius, nes mokyklos būtų suinteresuotos išlaikyti turimus moksleivius ir pritraukti naujus, būtų sudarytos palankesnės sąlygos veikti nevalstybinėms mokykloms. Tokį projektą 2001 m. birželio 27 dieną savo nutarimu Nr. 785 patvirtino Vyriausybė. Posėdyje dalyvavę Švietimo ir mokslo ministerijos bei Finansų ministerijos atstovai sakė, kad dėl ekonominių aplinkybių kyla problemų šį nutarimą įgyvendinti, todėl Komitetas nusprendė artimiausiu metu susitikti su Finansų ministre Dalia Grybauskaite ir Vyriausybės pirmininku Algirdu Brazausku ir aptarti, kokių yra būdų finansavimo reformos nuostatoms įgyvendinti.

2. Komitetas apsvarstė Seimo statuto 43 ir 44 straipsnių pakeitimo bei statuto papildymo 611 straipsniu projektą, kuriame numatoma sudaryti naują Seimo komitetą, kuris rūpintųsi informacinės visuomenės plėtros reikalais. Savo išvadoje Komitetas pateikė pasiūlymus patikslinti formuluotes, nustatančias šio naujo komiteto veiklos kryptis, taip pat pasiūlė šio komiteto sudėtį formuoti panašiais principais, kaip veikia Europos komitetas, t.y., - kad šio Informacinės visuomenės plėtros komiteto nariai galėtų tuo pačiu metu priklausyti ir kitiems Seimo komitetams. Posėdyje dalyvavęs vienas iš projekto teikėjų Seimo pirmininko pavaduotojas Č. Juršėnas pastarajam pasiūlymui nepritarė.

3.Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektą (P-624). Komitetas paskirtas papildomu. Savo išvadoje Komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam Komitetui pritarti Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patobulintam projektui-2, kuriame yra atsižvelgta į Teisės departamento išvadas, ir teikti jį Seimui svarstyti.
Naujausi pakeitimai - 2001 09 13.
Rūta Kačkutė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas