Lietuvos Respublikos Seimas

2001 09 12 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministru Arūnu Kundrotu bei viceministrais Vitalijumi Augliu, Emiliu Gustainiu, Juliumi Laiconu ir Albertu Vasiliausku. Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas informavo apie Aplinkos ministerijos problemas, prioritetines veiklos kryptis ir sprendimo būdus aplinkos kokybės, monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsaugos bei gamtinių išteklių, miškų ūkio ir medienos pramonės teritorijų planavimo, būsto ir, statybos ir statinių priežiūros srityse. Išvardino pagrindines problemas dėl ES direktyvų įgyvendinimo. Svečiai atsakinėjo į komiteto narių klausimus.

Komitetas svarstė Teisė departamento išvadą dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projekto IXP-692 ir jai pritarė.

Komitetas svarstė Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektą IXP- 343(3SP) bei IXP- 343A. Nuspręsta: įpareigoti komiteto narį Vydą Baravyką kreiptis į Vyriausybę su prašymu atsiimti Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektą IXP- 343A ir siūlyti užregistruoti Seimo sekretoriate kaip pasiūlymą įstatymo projektui IXP- 343(3SP).

Komitetas po svarstymo IXP-353-362 projektų nusprendė: siūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui prašyti Seimo valdybos kreiptis į Vyriausybę dėl išvadų įstatymų projektams:

1. Vietos savivaldos įstatymo 8, 17 ir 19 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-353;

2. Apskrities valdymo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo, 9 straipsnio 5 ir 6 punktų, 10 straipsnio, 11 straipsnio 4 punkto bei 12 straipsnio 5 punkto pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui IXP-354;

3. Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-355;

4. Žemės įstatymo 2, 6, 10, 11, 18, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 45, 47 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-356;

5. Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-357;

6. Žemės nuomos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto pripažinimo netekusiu galios ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-358;

7. Žemės reformos įstatymo 9, 10, 15, 16, 17,18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-359;

8. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-360;

9. Vandens įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-361;

10. Augalų apsaugos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-362.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 12.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas