Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. rugsėjo 12 d. posėdis

Š.m. rugsėjo 12 d. įvyko pirmasis šioje sesijoje Komiteto posėdis. Komiteto nariai K.Kuzmickas, J.Olekas, A.Klišonis, V.Nekrašas, D.Mikutienė, V.Šustauskas apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" projektą Nr.IXP-973 ir pritarė jam iš esmės ir pasiūlė įtraukti į programą Vyriausybės teikiamą 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą (svarstymo data - kartu su 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu), taip pat Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl savivaldybių sveikatos fondų tipinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" projektą Nr.IXP-834 (svarstymo data - rugsėjo mėn.); Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 1998-1999 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektą Nr.IXP-828 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 1999 metų biudžeto įsipareigojimų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektą Nr.IXP-829 svarstyti kartu su 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu.

Komiteto nariai aptarė būsimą Komiteto darbų III (rudens) sesijoje darbų planą, kuriame didžioji dalis klausimų - įstatymų projektų svarstymas. Komiteto nariai žada tęsti išvažiuojamuosius posėdžius į apskritis, siekiant paspartinti sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų rengimą bei įgyvendinimą. Bus svarstomos valstybinių sveikatos programų įgyvendinimo eiga bei problemos, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos aktualūs klausimai, narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės programos įgyvendinimo eiga. Komiteto darbų planas bus patvirtintas kitame Komiteto posėdyje.

Komitetas priėmė sprendimus dėl Fizinio asmens gimimo momento nustatymo įstatymo projekto Nr.IXP-830 ir Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-845 svarstymo parengiamųjų darbų. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Juozas Olekas ir Vytautas Šustauskas, projektai bus skelbiami spaudoje, atsiliepimų laukiama iki rugsėjo 25 d., svarstymas Komitete - spalio 8 (10 d.).

Komitetas patvirtino kitos savaitės darbotvarkę.

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 09 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas