Lietuvos Respublikos Seimas

2001-09-12

2001 m. rugsėjo 12 d. įvyko Užsienio reikalų komiteto posėdis. Buvo vieningai pritarta Seimo Pirmininko Artūro Paulausko ir Užsienio reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo teikiamo pareiškimo "Dėl teroro veiksmų prieš Jungtines Amerikos Valstijas" projektui su redakcinėm pastabom.

Komitetas vieningai pritarė Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos katastrofų ir didelių avarijų atvejais ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-859, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl abipusės pagalbos stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-923, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-768, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-903.
Naujausi pakeitimai - 2001 09 12.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas