Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001 09 12 neeiliniame Seimo posėdyje

 

Gerbiami Seimo nariai, kolegos,

Visi, šiandien čia susirinkę, manau, teberegi šiurpą keliančius vakar dienos Amerikos vaizdus: į dangoraižį įsirėžiantį lėktuvą, į gabalus byrančius pastatus, sprogimus Pentagono sienose. Vaizdai, kažkada matyti fantastikos filmuose vakar tapo realiu Amerikos gyvenimu, tokių kaip mes žmonių asmeninėmis tragedijomis. Drastiškai ir brutaliai buvo nutrauktos šimtų, o gal ir tūkstančių amerikiečių gyvybės.

Vakar pasaulį sudrebino istorijoje nematytas teroro išpuolis, amžiams įsirėšiantis į viso demokratinio pasaulio istorinę atmintį. Lietuvos valstybė solidarizuojasi su Jungtinių Valstybių piliečiais, nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų šeimomis. Gausūs mūsų piliečių skambučiai, pasiūlymai liudija ryžtą ir pasirengimą visais įmanomais būdais pagelbėti tragediją patyrusiai amerikiečių tautai, tuo išreikšdami tikrą, nefasadinį solidarumą.

Terorizmui nėra ir negali būti pateisinimų. Demokratinis pasaulis, kurio neatskiriama dalis yra Lietuvos valstybė, turi kaip niekad susitelkti ir duoti deramą atkirtį terorizmui , kur ir kokia forma jis bepasireišktų. Vakar dienos Amerikos piliečių asmeninės tragedijos yra ir mūsų visų tragedija, mes drauge su Amerika pergyvename netekties ir beprasmybės siaubą.

Taip pat drauge su Amerika ir visa demokratine pasaulio bendrija mes tariame aiškų ir garsų NE terorizmui ir patvirtiname ryžtą kovoti su šiuo 21ojo amžiaus dvasią ir bendrąsias žmogiškąsias vertybes paminančiu reiškiniu. Nėra problemų pasaulyje, kurias reikėtų spręsti tokiu brutaliu ir beprasmišku būdu.

Poveikis tragedijos, vakar ištikusios Amerikos žmones, neišvengiamai turės pasekmių viso pasaulio politikos, ekonomikos raidai, todėl mes privalome sutelkti savo pastangas ir užkirsti kelią tokiems išpuoliams.

Šis teroro aktas gali pakeisti ir bendrą pasaulio požiūrį terorizmą ir jo keliamą grėsmę. Išpuoliai, kuomet mirčiai pasirengę teroristai nukreipia savo fanatišką įniršį prieš nekaltus žmones, gali pasikartoti bet kuriame pasaulio regione, todėl manau, kad reikėtų peržiūrėti ir naujai įvertinti mūsų strateginių objektų apsaugą ir pasirengimą tokiems ekstremaliems atvejams.

 

Šiomis itin dramatiškomis valandomis kaip niekad svarbu susitelkti ir veikti drauge. Mes, žvelgdami į vakar dienos įvykius, dar kartą pabrėžiame savo ryžtą ir apsisprendimą būti aktyvia euroatlantinės bendrijos nare, realiais veiksmais prisidedančia prie pasaulio taikos ir stabilumo stiprinimo bei ilgalaikio jos užtikrinimo.

Tikiu, kad šio siaubingo teroro akto iniciatoriai ir bendrininkai bus surasti ir susilauks pelnytos bausmės, o beprasmiai veiksmai, kuriais norima sukelti baimę ir paniką bei mesti iššūkį demokratijai niekada nepasieks savo tikslo, bet priešingai, dar labiau sutelks pasaulio bendruomenę bendrai kovai su terorizmu.

 

Cituojant Seimo Spaudos tarnybos pranešimus, prašome šaltinį nurodyti.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 12.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas