Lietuvos Respublikos Seimas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA:

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

Pastabos

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

 

IXP-692(2)

Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos atstovas

 

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

rugsėjis

 
 

IXP-343(3)

kartu IXP-341

Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos atstovas

 

V.Baravykas

rugsėjis

 
 

IXP-341

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 110, 241 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

         
 

IXP-353

kartu IXP-354-IXP-362

Vietos savivaldos įstatymo 8, 17 ir 19 straipsnių papildymo įstatymo projektas

A.Baura, R.Karbauskis, E.Karečka, V.Rinkevičius

 

V.Baravykas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
 

IXP-354

Apskrities valdymo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo, 9 straipsnio 5 ir 6 punktų, 10 straipsnio, 11 straipsnio 4 punkto bei 12 straipsnio 5 punkto pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

         
 

IXP-355

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

         
 

IXP-356

Žemės įstatymo 2, 6, 10, 11, 18, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 45, 47 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-357

Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-358

Žemės nuomos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto pripažinimo netekusiu galios ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-359

Žemės reformos įstatymo 9, 10, 15, 16, 17,18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-360

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-361

Vandens įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-362

Augalų apsaugos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-413(3) kartu IXP-414-IXP-418

Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius), Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisijos nariai

Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, regioninių AAD, valst. parkų, Lietuvos žaliųjų judėjimo, Kultūros ministerijos, Valstybinės paminklosaugos komisijos atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
 

IXP-414

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-415

Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-416

Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-417

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-418

Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
 

IXP-817

Augalų veislių apsaugos įstatymo projektas

Žemės ūkio ministerijos atstovas

Aplinkos ministerijos

V.Einoris,

J.Raistenskis

rugsėjis

 
 

IXP-762 (ES)

Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) projektas

Aplinkos ministerijos atstovas, Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisijos nariai

Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, Valstybinės paminklosaugos komisijos (G.Jucys), Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai

V.Einoris,

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
 

IXP-756 (ES)

Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos atstovas

Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos atstovai

V.Baravykas,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

rugsėjis

 
 

Kartu su

IXP-756

ATPK atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

         
 

IXP-751

Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys R.Sinkevičius (tel.39 67 35, mob. 8 298 42674)

Valstybinės metrologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos metrologijos inspekcijos ir Nacionalinio akreditavimo biuro prie Aplinkos apsaugos ministerijos atstovai.

V.Baravykas,

J.Raistenskis

rugsėjis

 
 

IXP-927

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimas ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusio galios įstatymo projektas.

Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius Z.Mackevičius( tel.61 75 59); tiesioginis rengėjas Būsto ir techninio normavimo departamento direktoriaus pavaduotojas V.Jonaitis (tel.61 91 11).

Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento atstovai.

J.Juozaitienė,

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
 

IXP-929

Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle ratifikavimo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyrius

Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento ir Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus atstovai.

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

rugsėjis

 
 

IXP-786

Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyrius

 

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
 

IXP-721(2) (ES)

kartu IXP-722

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (nauja redakcija) projektas

E.Gustainis (Aplinkos viceministras), A.Dragūnas (Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktorius)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, atliekas utilizuojančias įmonių atstovai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

rugsėjis – spalis

 
 

IXP-722

Atliekų tvarkymo įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

         
   

Valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės įstatymo projektas

R.Šalkauskas (Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas)

Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko pavaduotojas Kontrolės organizavimo skyriaus viršininkas A.Gruzdys bei Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus viršininkas K.Motiekaitis, Aplinkos ministerijos RAAD direktoriai

J.Juozaitienė,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis,

H.Žukauskas

spalis

 
   

Valstybės investicijų programos projekte 2002 metams numatytų lėšų paskirstymas aplinkosaugos projektams.

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto (aplinkosaugos programų finansavimo) svarstymas

A.Kundrotas (Aplinkos ministras), Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktorius A.Dragūnas (tel. 62 34 19), departamento direktoriaus pavaduotojas V.Bernadišius (tel. 62 79 69), Ūkio ir Finansų ministerijų atstovai

Aplinkos, Ūkio ir Finansų ministerijų, Savivaldybių asociacijos ir kitos suinteresuotos visuomeninės aplinkosauginės organizacijų atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis

spalis–lapkritis

 
   

Aplinkos apsaugos įstatymo (nauja redakcija) projektas

Aplinkos ministerijos Teisės skyrius

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. organizacijų atstovai

V.Baravykas,

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

gruodis

 
 

(ES)

Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento atstovas

Aplinkos - L.Budrys, Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos Mokslų akademijos, Ekologijos instituto atstovai - P.Bluzmas, R.Baleišis, J.Virbickas, Botanikos instituto atstovas A.Merkys

V.Einoris,

J.Raistenskis

gruodis

 
   

Medžioklės įstatymo projektas

Medžioklės įstatymo projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Aplinkos, Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos Mokslų akademijos, Privačių miškų savininkų asociacijos, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Baravykas,

V.Einoris,

J.Juozaitienė

gruodis

 

PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS

   

Miškų įstatymo vykdymo kontrolė.

Šalies miškingumo didinimo galimybės

Miškų ir saugomų teritorijų departamento, Miškininkystės ir medžioklės skyriaus, bendro Lietuvos –Danijos projekto “Apleistų žemės ūkio paskirties žemių apželdinimas” atstovai.

Suinteresuoti Aplinkos, Finansų bei Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Lietuvos miškų instituto atstovai.

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis,

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
   

Aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas

Aplinkos ministerijos atstovas

Aplinkos, Finansų ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 
   

Žuvininkystės įstatymo vykdymo kontrolė.

Žuvų išteklių atkūrimas ir apsauga.

Lėšų žuvų išteklių atkūrimui ir apsaugai bei Europos Bendrijos paramos lėšų naudojimas (išvažiuojamasis komiteto posėdis)

A.Vaznys, V.Radaitis, A.Lapienė (Žemės ūkio ministerijos atstovai), Prof. J.Virbickas, A.Domarkas

Aplinkos ministerijos, Žuvininkų sąjungos, Medžiotojų ir žvejų draugijos, žvejų asociacijų, Gyvosios gamtos fondo ir LVŽŽTC atstovai

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

rugsėjis

 
   

Kultūros paveldosaugos sistemos pertvarkymo koncepciją

Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisija

Vyriausybės, Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis,

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

spalis

 
 • -
 •  

  Atliekų tvarkymo įstatymo vykdymo kontrolė.

  Komunalinių atliekų tvarkymo problemos, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus. (išvažiuojamasis komiteto posėdis į Klaipėdos ar Marijampolės regioną)

  A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  V.Baravykas,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis,

  K.Skamarakas,

  H.Žukauskas

  rugsėjis – spalis

   
     

  Pasiruošimas vykdyti eurointegracinius įsipareigojimus ir priimti ES finansinę pagalbą.

  Diskusija dėl Europos Sąjungos paramos (ISPA) naudojimo aplinkosauginėms investicijoms Lietuvoje.

  Aplinkos ministerija

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  J.Juozaitienė,

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas

  rugsėjis – spalis

   
     

  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo įgyvendinimo kontrolė.

  Gamtinių išteklių apsauga ekstremalių situacijų (krizių) atvejais.

  Aplinkos ministerijos specialistai, Habil. dr.V. Baltrūnas (Geologijos institutas, tel. 236 807)

  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos specialistai, Aplinkos ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Botanikos instituto, Ekologijos instituto, Lietuvos miškų instituto, Geografijos instituto, Seimo nacionalinio saugumo komiteto ir kitų institucijų atstovai.

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  spalis

   
     

  Saugomų teritorijų įstatymo vykdymo kontrolė.

  Diskusija dėl Žemės reformos eigos miškuose ir saugomose teritorijose bei dėl vidaus vandens telkinių ir jų pakrančių privatizavimo

  Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisija

   

  Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas V.Mierkis (tel. 72 37 45) , direktoriaus pavaduotojas V.Bezaras (tel.72 63 06), Valstybinių parkų ir rezervatų skyriaus viršininkas E.Vaitkevičius (tel.72 34 32), Lietuvos žaliųjų judėjimas (R.Braziulis), dr. R.Baubinas (Geografijos institutas), prof. habil.dr. R.Juknys (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. R.Pakalnis (Botanikos institutas), dr. R.Kriukelis (valstybinių institucijų išvystymo projektas), V.Bezaras (Miškų ir saugomų teritorijų prie AM direktoriaus pavaduotojas), Finansų ministerijos, Kultūros ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai

  V.Baravykas,

  V.Einoris,

  J.Juozaitienė,

  K.Skamarakas,

  H.Žukauskas

  spalis

   
     

  Valstybinės subalansuotosios plėtros komisijos veikla

  Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisija, A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

  Jungtinių Tautų Vystymo programos, REC biuro Lietuvoje ir subalansuotosios plėtros komisijos atstovai, R.Pakalnį Gamtosaugos politikos klubo pirmininkas, gamtą tiriančių institutų atstovai, V.Baltrūnas Geologijos instituto direktorius

  V.Einoris,

  J.Juozaitienė,

  A.Macaitis

  spalis

   
     

  2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo vykdymo kontrolė.

  Aplinkos ministerijos ataskaita apie vykdomų programų eigą, rezultatus ir perspektyvas.

  A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  V.Baravykas,

  V.Einoris,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  spalis

   
     

  2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo vykdymo kontrolė.Ūkio ministerijos ataskaita apie vykdomų aplinkosaugos programų eigą, rezultatus ir perspektyvas.

  P.Česna (Ūkio ministras)

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  V.Baravykas,

  V.Einoris,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  spalis

   
     

  Konvencijos "Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais" įgyvendinimas.

  Susitikimas su Nevyriausybinių organizacijų atstovais

  Nevyriausybinių organizacijų atstovai

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  V.Baravykas,

  J.Juozaitienė,

  A.Macaitis

  lapkritis

   
     

  Miškų įstatymo vykdymo kontrolė.

  Diskusija dėl Privačių miškų atkūrimo, apsaugos ir naudojimo problemų

  Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento Privačių miškų skyriaus viršininkas D.Tautkis (tel. 72 27 75)

  Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos Mokslų akademijos, Ekologijos instituto, Privačių miškų savininkų asociacijos atstovai

  V.Einoris,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis,

  K.Skamarakas,

  H.Žukauskas

  lapkritis

   
     

  Aplinkos ministerijos ataskaita apie ratifikuotų aplinkosaugos konvencijų įgyvendinimą

  A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  V.Einoris,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  lapkritis

   
     

  Išvažiuojamasis komiteto posėdis į AB “Palemono keramika” Respublikinį atliekų tvarkymo centrą

  Ūkio ministerija

  Aplinkos ministerijos, Kauno apskrities ir Kauno miesto savivaldybės specialistai

  V.Baravykas,

  J.Juozaitienė

  lapkritis

   
     

  Diskusija dėl neišnaudotų Lietuvos žemės gelmių potencialo.

  Lietuvos naftos telkinių paieška, racionali jų eksploatacija ir gamtosauginės problemos.

  Lietuvos geologijos tarnybos atstovas, Dr. O. Zdanavičiūtė (Geologijos institutas, tel. 236 606) Dr. V. Rastenienė (Geologijos institutas, tel. 236 804) Habil. dr. P. Suveizdis (Geologijos institutas, tel. 236 804)

  Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus.

  Aplinkos apsaugos ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  H.Žukauskas

   

  gruodis

   

   

  Aplinkos apsaugos komiteto III (rudens) sesijos darbų programa apsvarstyta ir patvirtinta komiteto posėdyje 2001 m. rugsėjo 4 d., protokolas Nr. 39

   

   

   

  Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

   

   

   

   

  Dr.A.Spruogis, 39 67 40
  Naujausi pakeitimai - 2001 09 10.     >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

  LR Seimas