Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKSMŲ ĮGYVENDINANT KAIMO REIKALŲ KOMITETO SPRENDIMĄ “DĖL 2001 METŲ GRŪDŲ SUPIRKIMO TVARKOS”

 

2001 m.rugpjūčio 27 d. Nr.37/ 110-09-200

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs LR Vyriausybės veiksmus įgyvendinant Kaimo reikalų komiteto 2001 08 01 sprendimą “Dėl 2001 metų grūdų supirkimo tvarkos” ir pažymėjęs, kad iki rugpjūčio 27 d. esminiai sprendimai dar nepaskelbti,

n u s p r e n d ž i a:

1. Iš esmės pritarti Žemės ūkio rūmų 2001 08 24 parengtiems pasiūlymams. Rekomenduoti Vyriausybei juos per 5 darbo dienas įvertinti ir priimti atitinkamus sprendimus.

2. Pasiūlyti Vyriausybei ypatingą dėmesį skirti:

2.1 2001 metų derliaus maistinių grūdų intervencinio supirkimo paspartinimui, pradedant jį vykdyti ne vėliau kaip nuo 2001 m. rugsėjo 10 dienos. Vykdant intervencinius pirkimus neriboti maistinių grūdų supirkimo kiekio, kol grūdų rinkos kaina bus mažesnė už nustatytas intervencines kainas;

2.2 tiesioginių išmokų nustatymui, skaičiuojant 80 litų deklaruotų javų pasėlių hektarui, iš kurių 40 litų išmokėti artimiausią mėnesį.

2.3 paspartinti 2002 metų derliaus grūdų supirkimo tvarkos pagrindinių ilgalaikių sąlygų parengimą ir paskelbimą.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio rūmams, Ūkininkų sąjungai, Žemės ūkio bendrovių asociacijai išnagrinėti dalies lėšų, skirtų tiesioginėms išmokoms, panaudojimą steigiant (įsigyjant) kooperatines žemdirbių valdomas grūdų supirkimo ir perdirbimo bei eksporto įmones.

 

 

Komiteto pirmininkas Jeronimas Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas