Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. rugpjūčio 7 d. pasitarimas

2001 m. rugpjūčio 7 d. Sveikatos reikalų komitete įvyko pasitarimas dėl naujos redakcijos Įmonių bankroto įstatymo taikymo viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms aspektų. Pasitarime dalyvavo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas K.Kuzmickas, narė D.Mikutienė, sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis, ūkio viceministras G.Rainys, kiti SAM ir ŪM atstovai.

Sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis pažymėjo, kad turinčioms finansinių sunkumų sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms gali būti keliamos bankroto bylos. Pagal nuo 2001-07-01 įsigaliojusį naujos redakcijos Įmonių bankroto įstatymą įmonė laikoma nemokia, kai ji neatsiskaito su kreditoriais praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto sutartyse ir kai įmonės skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas K.Kuzmickas akcentavo, kad viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms turėtų būti taikomi specialūs nemokumo kriterijai, bankroto iškėlimas turėtų būti suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija, numatyti ir kiti bankroto procedūros ypatumai. Ūkio viceministro G.Rainio nuomone, bankroto procedūra gali tapti juridiniu įrankiu paspartinti sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizaciją, siekiant racionalaus finansinių bei žmogiškųjų išteklių naudojimo.

Pasitarimo dalyviai sutarė, kad Įmonių bankroto įstatymo nuostatos taikomos ir viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms, tačiau specialiuose įstatymuose (Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų) turėtų būti numatyti šių įstaigų nemokumo kriterijai, bankroto procedūros ypatumai. Atsižvelgiant į pasitarimo metu išsakytas pastabas bei į tai, kad šiuo metu Komitete svarstomas Vyriausybės pateiktas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 4, 5, 7, 17, 20, 22, 25, 28, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 21, 26, 29, 30, 36, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.IXP-849, Sveikatos apsaugos ministerija pateiks Komitetui pasiūlymus šiam projektui, numatant viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų nemokumo kriterijus, bankroto inicijavimo sąlygų bei proceso ypatumus bei esant reikalui ir kitų susijusių įstatymų pataisas.

 

 

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 08 08.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas