Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas Nr.24-3 dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir vykdymo

SPRENDIMAS

Dėl ilgalaikių nacionalinį saugumą stiprinančių programų

rengimo ir vykdymo

2001 m. birželio 25 d. Nr. 24-3

Vilnius

 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, apsvarstęs ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir vykdymo būklę, pažymi, kad Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu bei Seimo 2000 m. birželio 8 d. nutarimu “Dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir įgyvendinimo plano” nustatytos programos rengiamos nepakankamai sparčiai ir jų teikimas Seimui tvirtinti nepagrįstai uždelsiamas (Mobilizacijos, Kovos su korupcija, Ekonominių grėsmių mažinimo ir ekonominio saugumo stiprinimo, krašto ūkio funkcionavimo ekstremaliomis sąlygomis, Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės sistemos sukūrimo ir kt. programos). Kai kurių programų rengimas sustabdytas (Ekologinio saugumo užtikrinimo, Svarbiausių nacionalinių išteklių tausojimo ir apsaugos ir kt. programos), o kai kurios jų net nepradėtos rengti (Piliečių mokymo ir rengimo pasipriešinimui bei civilinei saugai, Valstybės valdžios institucijų funkcionavimo ekstremaliomis sąlygomis, Energetikos sistemos stabilumo ir integravimosi į Europos energetikos sistemas ir kt. programos). Atsakingos už sustabdytų ar nerengiamų ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimą ministerijos motyvuoja, kad šios programos integruotos į kitas, Vyriausybės patvirtintas ar rengiamas, programas ir kaip atskiros programos nebūtinos.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas mano, kad esama ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo būklė neigiamai atsiliepia efektyviam nacionalinio saugumo užtikrinimo problemų sprendimui. Kai kurios ministerijos ir kitos valstybės institucijos nelabai suvokia savo vietos ir vaidmens nacionalinio saugumo sistemoje ir trūkumai saugumo stiprinimo programų rengime būklė atspindi jų nacionalinio saugumo supratimą.

Viena iš svarbiausių tokios padėties priežasčių yra tai, kad Vyriausybė nesudariusi institucijos, koordinuojančios nacionalinio saugumo problemų sprendimą visumoje. Neįvykdyta Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostata dėl Nacionalinio saugumo strateginio planavimo grupės sudarymo, kurios viena iš funkcijų yra ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų projektų rengimo koordinavimas.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlo:

- paspartinti Nacionalinio saugumo strateginio planavimo grupės sudarymą;

- išnagrinėti ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų projektų rengimo būklę, išaiškinti priežastis, dėl kurių uždelsiamas programų rengimas ir jų teikimas Seimui tvirtinti, imtis ryžtingų priemonių Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu bei Seimo 2000 m. birželio 8 d. nutarimu “Dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir įgyvendinimo plano” nustatytas programas parengti;

- užtikrinti aktyvesnį visų ministerijų ir kitų valstybės institucijų dalyvavimą pagal savo kompetenciją ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengime.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 08 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas